Atbalstam jaunu darba vietu radīšanai papildu piešķirti 4 miljoni latu

Ministru kabineta sēdē 12. martā tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas ierosinājums piešķirt papildu 4 miljonus latu atbalstam jaunu darba vietu radīšanai, tādējādi programmas kopējo finansējumu palielinot līdz 7 miljoniem latu, kas ļaus kopumā atbalstīt gandrīz 600 jaunu darba vietu radīšanu.

"Latvija investīciju piesaistē konkurē ne tikai ar tuvākajiem kaimiņiem – Lietuvu un Igauniju, bet arī citām Austrumeiropas valstīm. Turklāt konkurence par ārvalstu investīcijām pieaug. Latvijas pašas rokās ir radīt atbalsta instrumentus, kas vairotu mūsu investīciju vides pievilcību un nostiprinātu mūsu pozīcijas starpvalstu konkurences cīņā. Tāpēc līdztekus atbalsta instrumentiem, kas vērsti uz mazo un vidējo uzņēmumu atbalstu, izveidota programma lielu, starptautiska mēroga kompāniju piesaistei Latvijas tirgum un jaunu darba vietu izveidei. Starptautisku uzņēmumu un ārvalstu investīciju piesaiste ir iespēja ne tikai Latvijā radīt jaunas darbavietas, bet arī sekmē jaunu zināšanu un pieredzes ienākšanu ekonomikā, kā arī piekļuvi starptautiskajiem tirgiem. Ņemot vērā lielo interesi par atbalsta programmu darbavietu radīšanai, papildu šim mērķim novirzīsim 4 miljonus latu, lai piesaistītu jaunas investīcijas un radītu vairākus simtus darbavietu, kas būtu labāk apmaksātas par vidējo algu līmeni valstī," skaidro ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Atbalsts darbavietu radīšanai" turpinās līdz š.g. 28. martam, bet jau šobrīd prognozējams, ka komersantu interese par atbalsta saņemšanu ir lielāka par līdzšinējo programmas finansējumu (3 miljoni latu). Papildu finansējums aktivitātei "Atbalsts darbavietu radīšanai" piešķirts, pārdalot programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" neizmantoto finansējumu 4 miljonu latu apmērā.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijā reģistrēts komersants. Atbalsts tiks piešķirts par tām jaunradītajām darba vietām, kuras ir tieši saistītas ar veiktajām investīcijām un kuru atalgojuma līmenis ir vismaz par 20 % augstāks par vidējo tautsaimniecībā.

Programmas ietvaros atbalsts tiks sniegts komersantiem, kuri rada vismaz 50 jaunas darba vietas un kuri investē ne mazāk kā 3,5 miljonus latu, vai kuri rada vismaz 50 jaunas darba vietas un kuru saistīto personu grupas kopējā bilances vērtība ir vismaz 250 miljoni latu, un kuri investē ne mazāk kā 1000 latu par katru jaunizveidoto darba vietu. Izveidotajām darba vietām jābūt ilgtermiņā (vismaz 3-5 gadi) noturīgām.

Projekta minimālais līdzfinansējuma apmērs nav ierobežots, maksimālais apmērs ir 12 tūkstoši latu par katru jaunradīto darba vietu. Programmas ietvaros attiecināmas ir neto darba algas izmaksas un jaunizveidoto darba vietu darbinieku apmācību izmaksas. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs neto darba algas izmaksām mēnesī ir ne vairāk kā 500 lati par katru jaunizveidoto darba vietu.

Kā zināms, nolūkā sekmēt jaunu darba vietu veidošanu un starptautisku uzņēmumu atbalsta centru veidošanos, Ekonomikas ministrija izstrādāja atbalsta programmu komersantiem "Atbalsts jauna darba vietu radīšanai", kas tika akceptēta Ministru kabineta sēdē 2012. gada 13. martā. Lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības mērķa nozarēs un veicinātu nozīmīga daudzuma jaunu, labi atalgotu darba vietu veidošanos, ir nepieciešams nodrošināt atbalstu komersantiem šādu projektu īstenošanai. Ministrija uzskata, ka jaunajām darba vietām jābūt labi atalgotām un noturīgām ilgtermiņā.

Detalizēti ar veiktajiem grozījumiem 2012.gada 13. marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai"" var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā – šeit.

Detalizētāka informācija par programmu "Atbalsts jauna darba vietu radīšanai" pieejama Latvijas Investīciju una attīstības aģentūras mājas lapā – šeit.
 

Evita Urpena
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
+371 67013193
www.em.gov.lv
www.twitter.com/em_gov_lv, www.twitter.com/siltinam
www.youtube.com/ekonomikasministrija, www.youtube.com/siltinam