Avansa saņemšana - PCS5

Finansējuma saņēmējs (turpmāk – FS) vienojas ar kredītiestādi (turpmāk – banka) par garantijas izsniegšanu avansa saņemšanai LIAA. Garantijai jābūt izsniegtai par avansa summu un bankas garantijas termiņam jābūt  vismaz divus mēnešus pēc līgumā par projekta īstenošanu noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma. Bankas garantijas vēstules paraugs