Avansa saņemšanas soļi uzņēmējiem programmā "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība"

Finansējuma saņēmējs (turpmāk - FS) noslēdz līgumu ar valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk - LIAA) par projekta īstenošanu. FS ir iespēja saņemt avansu, līgumā noteiktajā kārtībā, par summu kas nepārsniedz 35% no projekta publiskā finansējuma apmēra.

  1. FS vienojas ar banku par garantijas izsniegšanu. Garantijai jābūt izsniegtai par avansa summu un garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu*. Bankas garantijas vēstules paraugs (informācija aktualizēta 06.09.2011)
  2. FS avansa saņemšanai un Eiropas Savienības fonda projekta izdevumu veikšanai no saņemtā avansa atver kontu bankā.
  3. FS pirmo iepirkuma procedūru uzsāk ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
  4. FS iesniedz LIAA avansa pieprasījumu, kurš ir sagatavots saskaņā ar līguma ar LIAA 4. pielikumu, kuram ir pievienota bankas garantija par avansa summu.
  5. LIAA 15 darba dienu laikā pēc avansa pieprasījuma saņemšanas izskata FS iesniegumu.
  6. Ja avansa pieprasījuma iesniegums ir sagatavots līgumā noteiktajā formā, tiek veikts avansa maksājuma pārskaitījumu uz FS kontu kredītiestādē (bankā).
  7. FS no saņemtajiem avansa līdzekļiem veic maksājumus projekta ietvaros.

*Līguma starp LIAA un FS termiņa pagarināšanas gadījumā ir nepieciešams atbilstoši pagarināt garantijas termiņu.