Daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmas ietvaros šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā tiks renovētas aptuveni 1000 ēkas

Ekonomikas ministrija prognozē, ka par kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" pieejamo finansējumu tiks īstenots aptuveni 1000 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas projektu. Kopumā mājokļu siltināšanai bija pieejami 62,75 miljoni latu.

Mājokļu siltināšanas aktivitāte ar ERAF līdzfinansējumu 50 % apmērā tika uzsākta 2009. gada 14. aprīlī. Līdz 2013. gada 29. augustam rezervētais ERAF finansējums ir 57,81 miljoni latu – noslēgti 805 līgumi par ERAF finansējumu 49,49 miljonu latu apmērā. Vēl 57 projekti ir apstiprināti (par ERAF finansējumu 4,03 miljonu latu apmērā) un 62 projekti tiek izvērtēti (par ERAF finansējumu 4,29 miljonu latu apmērā).

Ekonomikas ministrija aktivitātes ietvaros sasniegtos rezultātus vērtē pozitīvi un uzskata, ka atbalsts siltumnoturības pasākumu īstenošanai būtu nepieciešams arī turpmāk. Vidējais siltumenerģijas ietaupījums renovētajās ēkās pēc renovācijas ir 43 % (70 kWh/ m2). 

Tuvojoties 2007.-2013. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda noslēgumam, tiks izsmelts arī pieejamais ERAF finansējums mājokļu renovācijai, bet atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām papildu finansējumu šobrīd nav iespējams saņemt, jo tas ir sasniedzis noteikto ERAF piešķīruma slieksni 4 % apmērā no kopējā ERAF piešķīruma dalībvalstij, ko var paredzēt izdevumiem saistībā ar energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamas enerģijas izmantošanu esošos mājokļos. Līdz ar to plānots, ka šī gada 31. augustā tiks pārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi".

Atbalstu daudzdzīvokļu māju renovācijai plānots turpināt arī nākošajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2014.-2020. gadam. Ņemot vērā iedzīvotāju intereses pieaugumu, kā arī apzinoties renovācijas nozīmi apkures izmaksās, Ekonomikas ministrija ir uzsākusi diskusijas par risinājumiem, lai nodrošinātu atbalstu māju renovācijai jau 2014. gadā un nodrošinātu iespējami īsāku starplaiku renovācijas projektu atbalstam. Pašlaik sarunās par nākamo Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu ir iezīmēts finansējums 150 miljonu latu apmērā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu mājās.

ERAF aktivitāte "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ir pirmais nozīmīgākais atbalsta mehānisms daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai. Viens no šīs aktivitātes būtiskākajiem mērķiem – vispirms aktualizēt līdz šim sabiedrībā maz izprastos energoefektivitātes jautājumus un radīt piemērus, lai iedzīvotājiem būtu lielāka pārliecība par ieguvumiem, kurus sniedz ēku renovācija.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas mājas lapā (www.liaa.gov.lvwww.em.gov.lv). Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī sociālajos tīklosTwitter (www.twitter.com/siltinam) un Youtube (www.youtube.com/siltinam), bet visas prezentācijas vienkopus pieejamas – www.slideshare.net/siltinam. ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros renovēto daudzdzīvokļu ēku izvietojumu Latvijas kartē var apskatīt – goo.gl/X4Bp7.