Deviņi projekti pretendē uz atbalstu ražošanas telpu izveidei

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajā aktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" uz atbalstu pretendē 9 projekti, kuru kopējā pieprasītā atbalsta summa sastāda 7991826,41 LVL. Projektus šajā aktivitātē paredzēts īstenot Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pilsētās vai to tuvumā.

Aktivitātes mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos vai paplašināšanos, attīstot industriālo telpu izveidi reģionos. Projekta ietvaros tiek atbalstītas vienas vai vairāku ēku būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, kas saistīta ar ražošanas ēku izveidi.

Aktivitātes noteikumi paredz, ka pēc izveidotās ēkas nodošanas ekspluatācijā, tā ir jāiznomā vismaz 3 savstarpēji un ar projekta iesniedzēju nesaistītiem sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem, kuri saimniecisko darbību veic apstrādes rūpniecībā, kā arī jānodrošina, ka minētie komersanti 3 gadu laikā izveido vismaz 50 jaunas darba vietas uz pilnu slodzi. Uz atbalstu šajā aktivitātē varēja pretendēt uzņēmēji, kuru projektu īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar patstāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20000, vai 10 km attālumā no tās robežas, izņemot Rīgu.

Aktivitātes ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 12615525 LVL, no kura Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 6615525 LVL. Aktivitātē pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz ERAF finansējumu, ir 6000000 LVL.  Maksimālais atbalsta finansējums vienam projektam – 1000000 LVL. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte – 50%.

Līdz 2013. gada 28. decembrim visus aktivitātei iesniegtos projektus vērtēs LIAA izveidota vērtēšanas komisija. Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" norisinājās no 2013. gada 1. augusta līdz 30. septembrim (ieskaitot).

Projektu iesniegumi tika pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumiem Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"".