Ieteikumi tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai

Iesakām tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavot pēc šāda plāna:

 1. Esošās situācijas izvērtējums:
  1. Projekta teritorijas īss apraksts,
  2. Tehniskie aspekti,
  3. Finansiālie aspekti,
  4. Institucionālie un organizatoriskie aspekti,
  5. Vides aspekti;
 2. Pastāvošās problēmas un to risinājuma alternatīvas;
   
 3. Izvēlētās alternatīvas (projekta) pamatojums:
  1. Projekta definīcija, mērķi, ieguvumi,
  2. Tehniskie aspekti,
  3. Institucionālie un organizatoriskie aspekti,
  4. Realizācijas laika grafiks,
  5. Projekta ietekme uz vidi;
 4. Finanšu analīze:
  1. Pamatpieņēmumi,
  2. Ražošanas programma,
  3. Investīciju izmaksas,
  4. Ekspluatācijas izmaksas,
  5. Finansēšanas avoti,
  6. Projekta naudas plūsma un finanšu rādītāji.