Investīciju padomes sēdē ziņos par aktuālajiem investīciju projektiem

Šodien, 10. janvārī plkst. 15.00 Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notiks kārtējā Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde.

Sēdes darba kārtībā tiks skatīti jautājumi saistībā ar aktuālajiem investīciju projektiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ziņos par ārvalstu tiešo investīciju piesaistes rezultātiem 2012. gadā.

Darba kārtībā iekļauti arī jautājumi par atbalsta programmas "Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai" ieviešanas gaitu un turpmāko attīstību, par potenciālajiem investīciju projektiem, ar kuriem šobrīd tiek strādāts, kā arī –kur iespējamas jaunas investīcijas. Tāpat tiks skatīti problēmjautājumi, kas apgrūtina projektu ieviešanu –būvniecības regulējums un darba spēka pieejamība un kvalifikācija.

Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde notiks Ministru prezidenta zālē (Ministru kabineta 3. stāvā,  Brīvības bulvārī 36). Sākums plkst. 15.00.

Mediju iespējas:

  • Sēdes sākumā: foto, video;
  • Pēc sēdes: Ministru prezidenta Valda Dombrovska atbildes uz mediju jautājumiem.

Informācijai:
2010. gada 10. augustā tika izveidota Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome, lai nodrošinātu saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai investīciju projektu īstenošanai Latvijas valsts interesēs, kā arī lai lemtu par nepieciešamajiem pasākumiem konkrētu investīciju projektu virzīšanā. Padomi vada ministru prezidents. Padomes sekretariāta funkcijas veic LIAA.