Ja būs pieprasījums un labi projekti, ražošanas modernizācijai tiks novirzīti vēl vismaz 20 miljoni eiro

ES fondu aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir saņēmusi vairāk kā 150 projektus.

"Šāda aktivitāte skaidri iezīmē uzņēmēju vēlmi attīstīt augstas pievienotas vērtības uzņēmējdarbību un ražošanu. Ekonomikas ministrija nepieciešamības gadījumā ir gatava palielināt kopējo pieejamo finansējumu šajā aktivitātē vismaz par 20 miljoniem eiro, kas ļaus atbalstīt spēcīgus un kvalitatīvus biznesa projektus vairāk kā 60 miljonu eiro apmērā," uzsver ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

Projektu savlaicīga izvērtēšana būs liels izaicinājums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, kurai līdz šā gada 30. jūnijam ir jāizvērtē pilnīgi visi projekti.

ES fondu aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā komersanti kopumā iesnieguši 157 projektu iesniegumus par pieprasīto struktūrfondu finansējumu - 112 700219,89 EUR, kas būtiski pārsniedz iepriekšējās kārtās novēroto komersantu aktivitāti. Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana norisinājās no 21.03.2014 līdz 22.04.2014.

Šīs programmas 1. kārtas ietvaros tika atbalstīts 21 projekts ar pieprasīto atbalstu 62 miljonu eiro apmērā, 2. kārtas ietvaros – 17 projekti ar pieprasīto atbalstu 43 miljonu eiro apmērā un 3. kārtas ietvaros – 73 projekti ar pieprasīto atbalstu 42 miljonu eiro apmērā.

Augstas pievienotas vērtības investīciju aktivitātes 4. kārtas mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

Programmas ietvaros finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu.Tāpat atbalsts tiks piešķirts ilgtermiņa ieguldījumiem, ja tos izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un tikai saimnieciskajā darbībā.

Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir samazināts uz 50 000 eiro; maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir palielināts līdz 2 135 000 eiro. Aktivitātes 4. kārtas kopējais finansējums šobrīd ir 42,4 miljoni eiro. Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2015. gada 15. novembrim.

Detalizēta informācija par aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros iesniegto projektu sadalījumu pa nozarēm un reģioniem

Projektu skaita sadalījums pa nozarēm:
Nozare
(lielās grupas)
Projektu skaits (vienības)
IKT
3
Kokapstrāde
28
Ķīmiskā rūpniecība
30
Metālapstrāde un mašīnbūve
51
Papīra izstrādājumu ražošana un poligrāfija
12
Pārtikas rūpniecība
15
Tekstilapstrāde
6
Transporta un loģistika
6
Veselības aprūpe
4
Ieguves rūpniecība
2
Kopā
157

Projektu skaita sadalījums pa reģioniem:
Plānošanas reģions
Projektu skaits (vienības)
Kurzeme
22
Latgale
13
Rīga
53
Rīgas reģions
28
Vidzeme
22
Zemgale
19
Kopā
157

 

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv

Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Tālrunis: +371 67013193
Fakss: +371 67280882
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv