Kuldīgā notiks forums uzņēmējiem „Industriālā politika un atbalsts biznesam”

Š.g. 30. novembrī Kuldīgā, klātesot ekonomikas ministram Danielam Pavļutam un Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Armandam Eberhardam, notiks otrais no Ekonomikas ministrijas organizētajiem reģionālajiem forumiem uzņēmējiem "Industriālā politika un atbalsts biznesam".

Reģionālo forumu mērķis ir iepazīstināt uzņēmējus ar Nacionālās industriālās politikas mērķiem, uzdevumiem un darbības virzieniem mērķtiecīgām ekonomikas struktūras izmaiņām, kā arī ieskicēt Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda prioritātes.

"Nacionālā industriālā politika ievieš vēl mazapgūtu praksi Latvijas ekonomikas politikas veidošanā – nevis dokuments un tad diskusijas, bet gan diskusijas ar nozarēm un uzņēmējiem un tikai pēc tam tiek veidots dokuments. Ar reģionālajiem forumiem vēlamies plašāk diskusijā iesaistīt arī pašvaldības un tajās strādājošos uzņēmējus, lai pēc iespējas efektīvāk varētu īstenot Nacionālo industriālo politiku. Latgales reģionālais forums Rēzeknē noritēja ļoti veiksmīgi un aicinām uzņēmējus, pašvaldību vadītājus, nevalstiskā sektora pārstāvjus un citus interesentus aktīvi piedalīties Kurzemes reģionālajā forumā Kuldīgā, lai apspriestu labākos veidus, kā kopīgi plānot un īstenot modernas industrializācijas procesu visā Latvijā," aicina ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Foruma dalībniekiem būs iespēja noklausīties ekonomikas ministra D. Pavļuta lekciju par industriālās politikas perspektīvām Latvijā un Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieka Armandam Eberharda lekciju par ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda prioritātēm uzņēmējdarbības attīstībai. Foruma laikā notiks arī diskusija par Kurzemes reģiona attīstības perspektīvām industriālās politikas kontekstā nākošajā plānošanas periodā.

"Pie uzņēmējiem nonāk nozīmīgas ES fondu investīcijas. Šajā periodā no 3,2 miljardiem latu vairāk nekā pusmiljards latu novirzīts uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanai, un arī nākamajā periodā ES fondu atbalsts uzņēmējiem nemazināsies. Īpaši svarīgi, ka šis atbalsts ir pieejams visos Latvijas reģionos. Ikviens ražojošs uzņēmums Latvijā ir nozīmīgs, un šie uzņēmumi ir galvenais mūsu tautsaimniecības izaugsmes dzinējspēks," norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Pasākuma otrajā daļā interesenti tiks informēti par aktuālajām uzņēmējdarbības atbalsta programmām. Forumā piedalīsies Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, Latvijas Garantiju aģentūras, Hipotēku bankas, riska kapitāla fonda "BaltCap", "Imprimatur Capital", Valsts ieņēmumu dienesta, Kurzemes Biznesa inkubatora un Ekonomikas ministrijas pārstāvji. Interesentiem būs iespēja noklausīties prezentācijas par aktuālajām atbalsta programmām, kā arī tikties ar lektoriem kontaktbiržā, lai individuāli pārrunātu neskaidros jautājumus.

Forums "Industriālā politika un atbalsts biznesam" notiks š.g. 30. novembrī plkst. 10.00 Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (Mārtiņzālē). Dalībai forumā un kontaktbiržā lūgums pieteikties elektroniski interneta vietnē http://goo.gl/AEA91  vai Ekonomikas ministrijā (67013240, uznemejuforums@em.gov.lv).

Foruma dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā  šeit. Forums tiek organizēts sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona ES Informācijas centru.

Nākošie forumi "Industriālā politika un atbalsts biznesam" notiks 14. decembrī Valmierā, savukārt 2013. gada 1. ceturksnī – Zemgalē un Rīgā.