Līdz 7. aprīlim varēs pieteikties uzņēmumu modernizācijas programmā

No 2014. gada 21. marta – 7. aprīlim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņems atklāta konkursa projektu iesniegumus programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros. Kopējais pieejamais finansējums ir 42,4 miljoni eiro.

Aktivitāte "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" paredzēta vietējo komersantu stimulēšanai veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, kas veicinātu jaunāko tehnoloģiju pārnesi uz Latviju. Aktivitātes ietvaros finansējumu piešķir ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu. Tāpat atbalsts tiks piešķirts ilgtermiņa ieguldījumiem, ja tos izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un tikai saimnieciskajā darbībā. Aktivitāte 4. kārtā uz atbalstu varēs pretendēt arī kravu pārkraušanas un glabāšanas iekārtas, kā arī alus ražošanas iekārtas.

Projektu īstenošanas termiņš – 2015. gada 15. novembris.

Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums aktivitātes 4. kārtas ietvaros ir 42424003 eiro. Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir samazināts uz 50000 eiro, savukārt maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir palielināts līdz 2135000 eiro. Projekta īstenošanai pieejamais maksimālais līdzfinansējuma apmērs no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei ir 45 %, no attiecināmajām izmaksām kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai – 100 %.

Aktivitātes 4. kārtas projektu īstenotājiem ir atvieglota finansējuma plūsma, mazajiem, vidējiem komersantiem attiecinot kredītiestādes garantijas izmaksas avansa un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī zema riska projektos ļaujot izmaksāt starpposma maksājumus bez kredītiestādes garantijas.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 21. marta līdz 7. aprīlim (ieskaitot). Lēmumus LIAA pieņems 3 mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Vairāk informācijas par konkursu LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv sadaļā Fondi/ Aktivitātes, kurās notiek projektu iesniegumu pieņemšana/ Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta).

Papildus informējam, ka 17. martā LIAA notiks seminārs, kura ietvaros apmeklētāji tiks informēti par izmaiņām programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas pamatnosacījumos. Seminārā tiks stāstīts par projektu vērtēšanas kritērijiem, iepirkuma veikšanu, pārbaudi projekta īstenošanas vietā un publicitātes prasībām, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu īstenošanā. Semināra beigās būs pieejamas arī individuālas konsultācijas.

Atklātā konkursa iesniegumu pieņemšana programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros notiek atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām".
Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā klātienē darba dienās no plksten 8.30 līdz plksten 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, vai sūtot elektroniski (noformētu elektroniska dokumenta veidā) uz: sf.projekts@liaa.gov.lv.

Klienti par neskaidrajiem jautājumiem aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās no pulksten 8.30 – 17.00 Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).


Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv

Iezīmes: