Līdz šī gada 2. decembrim varēs pieteikties liela apjoma investīciju projektu realizācijai

Līdz 2013. gada 2. decembrim (ieskaitot) ir pagarināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" trešās kārtas ietvaros.

2013. gada 22. oktobrī Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus noteikumos, kā rezultātā aktivitātes projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros pieejamais finansējums palielināts no 26 miljoniem latu līdz 40 miljoniem latu, atbalsta apjoms vienam projektam palielināts līdz 900 tūkstošiem latu, vienlaicīgi palielinot arī maksimālo atbalsta intensitāti no 35 % līdz 45 %.

MK noteikumos šajā aktivitātē būtiski tika precizēti arī projekta realizācijas uzsākšanas priekšnosacījumi, ja projekta realizācijas uzsākšana tiek plānota uzreiz pēc projekta iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

Aktivitātes trešās kārtas ietvaros atbalstāma ir tikai iekārtu iegāde, kas tieši saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos – jaunu iekārtu (un aprīkojumu) iegādei, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē.

Aktivitātes mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. Finansējumam var pieteikties Latvijā reģistrētas komercsabiedrības. Projekta iesniegumos tiks vērtēta atbilstība aktivitātes nosacījumiem, tai skaitā projekta ilgtspēja, projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitāte, sadarbība ar nozares komersantiem un citām nozares institūcijām, izmaksu pamatotība.

Aktivitātes ietvaros pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 40 miljonu latu apmērā. Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 100 tūkstoši latu; finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 900 tūkstoši latu. Projekta īstenošanai pieejamais maksimālais ERAF līdzfinansējuma apmērs no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām ir 45 %.

Projektu iesniegumu pieņemšana noris no 2013. gada 3. septembra līdz 2013. gada 2. decembrim (ieskaitot). Projektu iesniegumi tiek pieņemti atbilstoši MK 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām" 2013. gada 22. oktobra redakcijai.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, sūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, vai arī uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv sadaļā "ES fondi". Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot pa tālruni 67039499, klātienē – Rīgā, Pērses ielā 2, 1. stāvā, vai sūtot e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.

Papildus informējam, ka 2013. gada 14. novembrī plkst. 10.00 LIAA (Rīgā, Pērses ielā 2,  konferenču zālē 2. stāvā) notiks bezmaksas seminārs "Kā sagatavot un iesniegt projektu programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas, 3.kārta"". Seminārā apmeklētāji tiks informēti par izmaiņām programmas pamatnosacījumos un iepirkuma veikšanā, kā arī projektu vērtēšanas kritērijiem un biežāk pieļautajām kļūdām projektu īstenošanā.