Latvijā ienāks 15 jauni investīciju projekti, tiks radītas 1300 jaunas darba vietas

Ceturtdien, 10. janvārī notika Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde, kurā tika skatīti jautājumi saistībā ar aktuālajiem investīciju projektiem.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ziņoja, ka 2012. gadā 15 uzņēmumi ir pieņēmuši pozitīvu lēmumu īstenot plānotos investīciju projektus vai paplašināt esošos projektus. Šis gads ir īpašs tieši jaunradīto darba vietu skaita ziņā, jo visiem projektiem pilnībā īstenojoties tiks radītas gandrīz 1300 jaunas darba vietas, kas ir  par 30% vairāk nekā pagājušā gadā. Vairāki Skandināvu investori ir ieguldījuši dalīto un finanšu pakalpojumu centru projektos, ir arī investori no ASV, Krievijas, Vācijas, kuri Latvijā plāno attīstīt informācijas tehnoloģiju un ražošanas projektus. Projektiem īstenojoties, investīcijas sagaidāmas gandrīz 30 miljonu EUR apmērā.

Investīciju koordinācijas padomes sēdē tika ziņots par atbalsta programmas "Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai" ieviešanas gaitu un turpmāko attīstību, kur tika nolemts, nepieciešamības gadījumā piešķirt papildus finansējumu šai aktivitātei. Šobrīd pieejamais finansējums nav pietiekams visu investīciju projektu atbalstam, tādējādi radot ievērojamu jaunradīto darba vietu skaitu.

Tika apspriesti problēmjautājumi, kas apgrūtina projekta SIA "Biolitec" ieviešanu – būvniecības regulējums un pašvaldības darbs ražotnes paplašināšanā Līvānu pilsētā, kā arī noteikti uzdevumi īstermiņa un ilgtermiņa risinājumu sagatavošanai būvniecības regulējuma uzlabošanai.

Padomes sēdē arī tika iezīmēti izskatāmie jautājumi nākošajai Padomes darba kārtībai, kā piemēram, par darba spēka pieejamību un kvalifikāciju, kā arī problēmjautājumiem.