Latvijas Finieris, Eksporta un inovācijas balva 2009