Latviju 2015. gadā apmeklēja par 9,5 % vairāk ārvalstu ceļotāju

Pērn ārvalstu ceļotāju izdevumi Latvijā, neieskaitot transporta izdevumus, bija 742,2 milj. eiro, kas ir par 73,7 milj. eiro jeb 11 % vairāk nekā 2014. gadā.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2015. gadā 6,8 milj. ārvalstu ceļotāju apmeklēja Latviju, un to skaits salīdzinājumā ar 2014. gadu audzis par 9,5 %. Savukārt ārvalstu ceļotāju izdevumi pērn Latvijā, neieskaitot transporta izdevumus, bija 742,2 milj. eiro – par 73,7 milj. eiro jeb 11 % vairāk nekā 2014. gadā.

Visvairāk Latviju apmeklēja ārvalstu ceļotāji no Lietuvas (38,6 %), Igaunijas (19,4 %), Krievijas (8,3 %) un Zviedrijas (4,9 %).

30,3 % no ārvalstu ceļotājiem apmeklēja Latviju atpūtas nolūkos, 16,2 % viesojās pie draugiem vai radiniekiem, bet 11,7 % ieradās darījumu braucienā. Visvairāk ceļotāju (67,5 %) ieceļoja Latvijā ar sauszemes transportu, 26,2 %  – ar gaisa transportu, 5,1 %  – ar jūras transportu un tikai 1,3 %, izmantojot dzelzceļu.

Ārvalstu ceļotāju valstu struktūra 2013.–2015. gadā

2015. gadā 2,0 milj. ārvalstu ceļotāju uzturējās Latvijā ilgāk par vienu dienu, turklāt trešdaļa (33,5 %) no tiem apmeklēja Latviju pirmo reizi. Pērn ārvalstu vairākdienu ceļotāji iztērēja 540,8 milj. eiro, kas ir par 4,6 % vairāk nekā 2014. gadā. Šie ceļotāji Latvijā uzturējās vidēji 4 diennaktis (2014. gadā – 4,2  diennaktis) un dienā iztērēja vidēji 66,30 eiro (par 0,30 eiro mazāk nekā gadu iepriekš). Visilgāk Latvijā uzturējās vairākdienu ceļotāji no ASV (8,7 naktis), Īrijas (8,6 naktis), Apvienotās Karalistes (6,9 naktis) un Krievijas (6,8 naktis).

Salīdzinājumā ar 2014. gadu pērn palielinājies vairākdienu ceļotāju skaits no Lietuvas (par 30,2 %), Igaunijas (par 56,8 %), Vācijas (par 7,9 %) un Somijas (par 35,1 %). Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē sevišķi veicināja ārvalstu ceļotāju pieplūdumu no Beļģijas – pieaugums par 49,5 %. 2014. gadā vairākdienu ceļotāju skaits no Krievijas vēl joprojām pieauga - par 4,5 %, turpretim 2015. gadā tas samazinājās par gandrīz piektdaļu jeb 19,7 %.

2015. gadā visvairāk Latvijā naudu iztērēja ārvalstu vairākdienu ceļotāji no Krievijas (18,1 %), Lietuvas (9,9 %) un Vācijas (9,8 %). Vidēji diennaktī visvairāk tērēja ceļotāji no Norvēģijas (114,30 eiro), Somijas (107,90 eiro), Austrijas (106,20 eiro) un Dānijas (99,20 eiro). Savukārt vismazāk diennaktī tērējuši ceļotāji no Īrijas (41,10 eiro), Baltkrievijas (42,40 eiro), Igaunijas (48,60 eiro), Čehijas (50,50 eiro) un Krievijas (51,90 eiro).

Ārvalstu vairākdienu ceļotāju apmeklējumu skaits (tūkstošos)

No visiem ārvalstu vairākdienu ceļotājiem 44,7 % apmeklēja Latviju, lai atpūstos, 27,2 % viesojās pie draugiem vai radiniekiem, bet 23,6 % ieradās darījumu nolūkos. Salīdzinot ar 2014. gadu, vairākdienu ceļotāju skaits, kuri ieradās Latvijā atpūsties, palielinājās par 11,7 %. Lielākā daļa ceļotāju (aptuveni 60 %) no Igaunijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas ieradās Latvijā atpūtas nolūkos. Turpretī vairāk nekā puse ceļotāju no Krievijas, Baltkrievijas un Apvienotās Karalistes apciemoja draugus vai radiniekus, bet no Īrijas – pat 73 % ceļotāju.

60,3 % no ārvalstu ceļotājiem izvēlējās nakšņot viesnīcās un tām pielīdzināmās mītnēs, bet 33,2 % nakšņoja privātās naktsmītnēs (savā otrajā mājā vai pie radiem un draugiem).

No visiem vairākdienu ārvalstu ceļotājiem 48 % ieceļoja Latvijā ar lidmašīnu, 43,5 % – ar autotransportu, 4,6 % – ar jūras transportu un 3,9 % – ar vilcienu. 66,8 % vairākdienu ārvalstu ceļotāju apmetās viesnīcās vai citās tūristu mītnēs, bet 33,2 % – pie radiem vai draugiem.

 Papildu informācija par datiem: Edīte Miezīte, CSP Transporta un tūrisma statistikas daļa, e-pasts: edite.miezite@csb.gov.lv; tālr.: 67366810