LIAA paraksta līgumu ar Dobeles novada pašvaldību par sadarbību investīciju piesaistē

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Dobeles novadā un veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, 2013. gada 27. septembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Dobeles novada pašvaldība parakstīja līgumu par sadarbību investīciju piesaistē.

Līgums paredz regulāru savstarpēju informācijas apmaiņu un atbalstu investīciju projektu piesaistīšanā un realizēšanā, kā arī paplašina pašvaldības sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem. LIAA savas kompetences ietvaros informēs pašvaldību par atbalsta programmām un attīstības iespējām, kā arī veicinās pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību, sniegs atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā.

Šī ir jau astoņpadsmitā pašvaldība, ar kuru LIAA paraksta līgumu par sadarbību investīciju piesaistē LIAA izstrādātās ārvalstu tiešo investīciju piesaistes metodikas "POLARIS process" ietvaros. Izstrādātā metodika paredz ciešāku sadarbību starp valsts, pašvaldības, privātā un akadēmiskā sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā piesaistot investīcijas.

Līgumu parakstīja LIAA direktors Andris Ozols un Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns.

Līgumus par sadarbību investīciju piesaistē LIAA jau ir noslēgusi ar Valmieras, Jūrmalas, Jēkabpils, Liepājas, Cēsu, Siguldas, Ventspils, Rēzeknes, Daugavpils, Aizkraukles, Madonas, Kuldīgas, Jelgavas, Talsu, Tukuma, Saldus un Bauskas pašvaldībām.

Plānots, ka šādi līgumi tiks slēgti ar Latvijas pašvaldībām, kas ir ieinteresētas investīciju, tai skaitā arī ārvalstu investīciju piesaistē savā pašvaldībā, un gatavi ievērot līguma nosacījumus.