LIAA paraksta līgumu ar Talsu novada pašvaldību par sadarbību investīciju piesaistē.

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Talsu novadā un veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, 1. martā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Talsu novada pašvaldība parakstīja līgumu par sadarbību investīciju piesaistē.

Līgums paredz regulāru savstarpēju informācijas apmaiņu un atbalstu investīciju projektu piesaistīšanai un realizēšanai, kā arī paplašina pašvaldības sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem. LIAA savas kompetences ietvaros informēs pašvaldību par atbalsta programmām un attīstības iespējām, kā arī veicinās pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību, sniegs atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā.

Šī ir jau četrpadsmitā pašvaldība, ar kuru LIAA paraksta līgumu par sadarbību investīciju piesaistē LIAA izstrādātās ārvalstu tiešo investīciju piesaistes metodikas "POLARIS process" ietvaros. Izstrādātā metodika paredz ciešāku sadarbību starp valsts, pašvaldības, privātā un akadēmiskā sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, piesaistot investīcijas.

Līgumu parakstīja LIAA direktors Andris Ozols un Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Dedzis.

Līgumus par sadarbību investīciju piesaistē LIAA jau ir noslēgusi ar Valmieras, Jūrmalas, Jēkabpils, Liepājas, Cēsu, Siguldas, Ventspils, Rēzeknes Daugavpils, Aizkraukles, Madonas, Kuldīgas un Jelgavas pašvaldībām.

Plānots, ka šādi līgumi tiks slēgti ar Latvijas pašvaldībām, kas ir ieinteresētas investīciju, tai skaitā arī ārvalstu investīciju piesaistē savā pašvaldībā, un gatavi ievērot līguma nosacījumus.