LIAA uzsāk projektu pieņemšanu videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir uzsākusi projektu iesniegumu pieņemšanu atklātajā konkursā – programmā "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā". Projektu pieņemšana turpināsies līdz šī gada 20. martam (ieskaitot).

Programmas mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu ieviešanu ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšanai, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.

Programmas ietvaros atbalsts tiek piešķirts jaunu iekārtu iegādei, projekta publicitātes pasākumiem, pētniecības pasākumiem, kā arī zināšanu pārneses darbību, kas nepieciešamas jauna produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanai ražošanā, finansēšanai ar projekta partneri.

Kopējais pieejamais finansējums programmā ir 7769107 eiro. Vienam atbalsta saņēmējam atklāta konkursa ietvaros maksimāli pieejamais finansējums ir 700000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 45 %.

Programmas ietvaros finansējumu jaunu tehnoloģiju un pakalpojumu ieviešanai ražošanā var saņemt juridiskās personas, kas Latvijas Republikā ir reģistrētas kā komersanti.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Lietvedības nodaļā darba dienās no pulksten 8.30 – 17.00. Iesniegumus var arī sūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, vai elektroniski (noformētu elektroniskā dokumenta veidā) uz e-pasta adresi: liaa@liaa.gov.lv.

Konkursa iesniegumi tiks pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumu projektam "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība".

Plašāka informācija par programmu pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv sadaļā Norvēģijas finanšu instruments/ Atklātais konkurss.

Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway".


Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv