Martā uzņēmumi varēs pieteikties atbalstam darbības modernizācijai 42,4 miljonu eiro apmērā

2014. gada martā sāksies projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) atbalsta saņemšanai par veiktajiem ieguldījumiem zināšanu un tehnoloģiju intensīvajos projektos programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" ceturtās kārtas ietvaros, tāpēc Ekonomikas ministrija aicina komersantus jau savlaicīgi sākt darbu pie projektu gatavošanas. Plānots, ka programmas 4. kārtas ietvaros tiks atbalstīti vismaz 19 projekti, kuru kopējais investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz 51 miljons eiro. Iespējams programmas kopējais finansējums tiks vēl palielināts.

Programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 3. un 4. kārtas projektu īstenotājiem ir atvieglota finansējuma plūsma, attiecinot kredītiestādes garantijas izmaksas avansa un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī zema riska projektos ļaujot izmaksāt starpposma maksājumus bez kredītiestādes garantijas. Papildus ir pagarināts 4. kārtas maksimālais īstenošanas termiņš līdz 2015. gada 15. novembrim. Tāpat 4. kārtā kravu pārkraušanas un glabāšanas iekārtas, kā arī alus ražošanas iekārtas būs attiecināmas.

Programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm uz Latviju. Programmas ietvaros finansējums tiek piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu.

Šobrīd plānots, ka programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas kopējais finansējums būs 42,4 miljoni eiro. Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir samazināts uz 50 tūkstošiem eiro; maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir palielināts līdz 2,135 miljoniem eiro.

Projektu iesniegumus programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtā varēs iesniegt marta beigās. Projektus plānots izvērtēt trīs mēnešu laikā – līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Visi projektu iesniedzēji – gan mazie un vidējie komersanti, gan arī lielie komersanti – varēs uzsākt projekta īstenošanu drīz pēc projekta iesniegumu iesniegšanas LIAA, sagaidot LIAA pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Jāņem vērā, ka projektu nevar pabeigt pirms projekta apstiprināšanas, tas ir pirms 2014. gada jūnija. Projektu īstenošana būs jāpabeidz līdz 2015. gada 15. novembrim.

Programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 1. un 2. kārtā kopā atbalstīti jau 35 projekti, kuru kopējais attiecināmo investīciju apjoms ir  279,4 miljoni eiro, no kuriem 99,4 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums. Programmas 3. kārtā tika iesniegti 126 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu – 73,3 miljoniem eiro. Iepriekšējās kārtās atbalstītie projekti pārstāv tādas nozares, kā ķīmija un farmācija, kokrūpniecība, transportlīdzekļu ražošana, kā arī mašīnu un iekārtu ražošana, poligrāfija, datoru, elektronikas un optikas ražošana, pārtikas rūpniecība un šķiedru un audumu ražošana.

Programmas 1. un 2. kārtā atbalstīto projektu saraksts ir publicēts LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv sadaļā Fondi/ Noslēgtie līgumi. Informācija vietnē tiek atjaunota, tiklīdz kādā projektā ir kādas izmaiņas. Programmas 3. kārtā iesniegto projektu vērtēšana vēl nav noslēgusies.


Papildinformācija:
Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Tālrunis: +371 67013193
Fakss: +371 67280882
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv