Nozare, kurā piecu gadu laikā radīti vairāki tūkstoši darba vietu, turpina attīstīties

Globālo biznesa pakalpojumu sektors Latvijā pēdējos gados uzskatāms par vienu no straujāk augošajām nozarēm, spēlējot arvien nozīmīgāku lomu Latvijas ekonomiskajā attīstībā un veicinot labklājības līmeņa celšanos. 2012. gadā lēmumu uzsākt vai paplašināt esošo darbību Latvijā pieņēma vairākas starptautiskas kompānijas, kuras Latviju atzinušas par piemērotāko valsti starpnacionālai iekšējo atbalsta pakalpojumu organizēšanai. To vidū ir, piemēram, kompānijas "Statoil Fuel & Retail Business Centre" un "Atea Global Services", kuras plāno tuvāko divu gadu laikā radīt aptuveni 1000 jaunu darba vietu finanšu, personāla vadības, projektu vadības, loģistikas, IT un citu nozaru speciālistiem.

"Globālo biznesa pakalpojumu sektora attīstība un augstas pievienotās vērtības nozaru investoru pieaugošā interese par Latviju kā potenciālo mītnes valsti savu biznesu attīstībai liecina par mūsu valsts spēju pielāgoties globālā biznesa prasībām, nodrošinot konkurētspējīgu biznesa vidi izaugsmei. Līdzās objektīvajām priekšrocībām piemēram, ģeogrāfiskajam novietojumam vai ērtajai transporta sistēmai, Latvijai sevi izdevies pierādīt kā uzticamu, stabilu un atbildīgu partneri, kas investoriem, pieņemot lēmumu par ieguldījumiem kādā valstī, ir īpaši būtiski," norāda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols, kura vadītā institūcija vairumā gadījumu ir pirmais posms investora centienos rast piemērotāko risinājumu savas ieceres īstenošanai.

Īpaša interese par globālo biznesa pakalpojumu centru izveidi Latvijā ir Skandināvijas valstu uzņēmumiem. To apliecina kaut vai fakts, ka visas trīs kompānijas – "Statoil Fuel & Retail Business Centre", DNB banka un "Atea Global Services", kas pērn pieņēmušas lēmumu par savu globālo biznesa pakalpojumu centru izveidi Latvijā, pārstāv tieši šo reģionu. Līdz ar to Latvijā strauji pieaug pieprasījums pēc speciālistiem ar skandināvu valodu zināšanām, par ko būtiski aizdomāties jauniešiem, kuri vēl tikai domā par karjeras iespējām un attīstību.

2012./ 2013. gadā izveidotie globālo biznesa pakalpojumu centri ir radījuši vairāk nekā 400 jaunu darba vietu Latvijas iedzīvotājiem un lielākoties orientējas uz finanšu, cilvēkresursu pārvaldības, loģistikas, projektu vadības, informācijas tehnoloģiju, iepirkumu organizēšanas un citu centralizētu pakalpojumu nodrošināšanu uzņēmumu grupas struktūrvienībām. To apkalpoto valstu vidū ir Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Polija, Somija, Latvija, Lietuva u.c.

Skaidrojot galvenos aspektus, kas noteikuši uzņēmuma izvēli, lemjot par pakalpojumu centra izveidi Latvijā, "Statoil Fuel & Retail Business Centre" vadītājs Mortens Kristensens stāsta: ""Statoil Fuel & Retail Business Centre" nolēmām veidot Rīgā tās atrašanās vietas, pieejamības, labi attīstītās infrastruktūras, mēroga un kvalificēto darbinieku ar labām svešvalodu prasmēm dēļ. Pašlaik biznesa centrs nodarbina vairāk nekā 160 darbinieku, un mēs meklējam arvien jaunus speciālistus. Uzņēmuma darba pamatvaloda ir angļu, bet ir pozīcijas, kurās nepieciešamas skandināvu un Austrumeiropas valodu prasmes, kuriem ir zināšanas finanšu vadībā, grāmatvedībā vai personālvadībā."

Par vienu no nozīmīgākajiem pēdējā laika investīciju projektiem Latvijā uzskatāma "Atea Global Services" globālo biznesa pakalpojumu centra izveide šā gada sākumā, kur pašlaik tiek nodarbināti 220 darbinieki, bet līdz 2015. gadam plānots to skaitu palielināt līdz 800. "Atea Global Services" izpilddirektors Nikolass Albana, norādot uz globālo biznesa pakalpojumu nozares straujo attīstību pēdējos gados, uzsver, ka ir visi priekšnosacījumi, lai globālo biznesa pakalpojumu sektors Latvijā turpinātu stabilu attīstību. "Apzinoties, ka globālo biznesa pakalpojumu sektorā strādājošie uzņēmumi Latvijā nekonkurē savā starpā, bet gan ir iesaistīti sāncensībā ar citām Rietumeiropas un pasaules kompānijām, tiem uzņēmumiem, kuri Latvijā sadarbojas ar valsts un izglītības institūcijām, ir lieliska iespēja attīstīt šo sektoru plašāk un augstākā līmenī. Turklāt gan publiskajā, gan privātajā sektorā ir plašs cilvēkresursu loks, ko dažādu procesu automatizācijas, optimizācijas un digitalizācijas rezultātā varētu samazināt un piesaistīt globālo biznesa pakalpojumu sektora attīstības sekmēšanai, veidojot jaunas, uz eksportu orientētas darba vietas un šādi sekmējot valsts ekonomisko izaugsmi," skaidro N.Albana, piebilstot, ka vienlaikus ir ļoti svarīgi, lai arī izglītības sektors spētu sagatavot augsti kvalificētus profesionāļus darbam eksportējošos pakalpojumu sfēras uzņēmumos.

Kopumā Latvijā ir izveidoti 35 globālo biznesa pakalpojumu centri, to vidū "Tieto Global Shared Service Centre", "Cytec Latvia", "Tele2 Billing", "Transcom", "SEB Service centre", "Statoil Fuel & Retail Business Centre", DNB bankas globālo biznesa pakalpojumu centrs, "Atea Global Services", "Runway" u.c. Pašlaik sektors nodarbina vairāk nekā 4300 speciālistu un turpina attīstīties, Latvijai piesaistot arvien jaunu starptautisku kompāniju uzmanību.