Pārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paziņo, ka ar 2013. gada 31. jūliju ir pārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana programmas "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" vienpadsmitajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšana saistīta ar šajā aktivitātē pieprasīto atbalsta apjomu, kas ir sasniedzis aktivitātes vienpadsmitajā kārtā pieejamo finansējumu (5,33 miljoni latu). Šajā kārtā ir jau iesniegti 80 projekti par finansējumu 5,56 miljonu latu apmērā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" pieejamais finansējumu kopš 2009. gada bija 62,75 miljoni latu. Tiek prognozēts, ka aktivitātes ietvaros tiks īstenots aptuveni 1000 daudzdzīvokļu ēku renovācijas projektu visā Latvijā. Uz šo brīdi 243 mājas jau ir nosiltinātas, par kopējo ERAF finansējumu 12 miljonu latu apmērā.

Vienpadsmitajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana notiks atbilstoši 2013. gada 28. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.284 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām".