Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš atbalsta saņemšanai uzņēmumu darbības modernizācijai

Ekonomikas ministrija informē, ka par divām nedēļām – līdz 2014. gada 22. aprīlim – tiek pagarināts projektu iesniegšanas termiņš atbalsta saņemšanai uzņēmumu darbības modernizācijai aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros. Plānots, ka programmas 4. kārtas ietvaros kopējais privātā sektora investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz 51 miljoni eiro.

Ekonomikas ministra Vjačeslava Dombrovska tikšanās laikā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidentu Vitāliju Gavrilovu un LDDK izpilddirektori Līgu Menģelsoni tika panākta vienošanās, ka nepieciešams pagarināt projektu iesniegšanas termiņu Eiropas Savienības fondu aktivitātes "Augstas pievienotas vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros.

LDDK pārstāvji norādīja, ka, ņemot vērā augstos kritērijus, kvalitatīva projekta sagatavošana, lai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ekspertiem tiktu nodrošināta pilnīga informācija par plānoto projektu, prasa papildus laiku.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka lēmumu pieņemšanas termiņš projektu apstiprināšanai joprojām paliek 2014. gada 30. jūnijs, LIAA rēķinās ar intensīvu un mērķtiecīgu darbu termiņa ievērošanai. Tādēļ ir būtiski, lai iesniegtie projekti ir sagatavoti augstā kvalitātē, īpašu uzmanību pievēršot sniegtās informācijas detalizācijas pakāpei attiecībā uz plānoto eksportu, projekta ilgtspēju, pētniecības un attīstības aktivitātēm un finanšu aprēķinu pieņēmumu pamatojumu.

Ekonomikas ministrija aicina projektu iesniedzējus, kas projektus jau ir sagatavojuši, tos iesniegt LIAA, lai LIAA uzsāktu vērtēšanu atbilstoši administratīvajiem kritērijiem. Projektu salīdzināšanu atbilstoši saņemtajiem punktiem LIAA uzsāks pēc 2014. gada 22. aprīļa.

Projektu iesniedzēji, kas jau ir iesnieguši savu projektu LIAA un sagaidījuši LIAA pārbaudi projekta īstenošanas vietā, var uzsākt projekta īstenošanu pirms LIAA lēmuma par projekta atbilstību vērtēšanas kritērijiem. Tā kā projektu vērtēšanas gala termiņš nemainās, projektu iesniegšanas termiņa pagarinājums neietekmēs arī tos projekta iesniedzējus, kas uzsāks projekta īstenošanu pēc LIAA lēmuma. 

Kā informēts jau iepriekš, aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. Programmas ietvaros finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu. Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir samazināts uz 50 000 eiro; maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir palielināts līdz 2 135 000 miljoniem eiro.


Papildinformācija:
Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Tālrunis: +371 67013193
Fakss: +371 67280882
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv