Par maksājumu veikšanu skaidrā naudā

Visi ar projektu saistītie maksājumi būs jāveic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Var veikt maksājumus skaidrā naudā (piemēram, ja ir paredzēts nodarbinātos apmācību kursu apgūšanai nosūtīt komandējumā) par viesnīcu, transporta biļetēm u.tml., bet pirms vai pēc šādu maksājumu veikšanas šīs summas ir jāskaita caur BANKAS KONTU avansa norēķinu personai un projekta iesniedzējam (biedrībai) iesniedzot LIAA starpposma/noslēguma pārskatu būs jāiesniedz avansa norēķins, kuram pievienoti viesnīcas čeki un biļetes.