Par viesnīcu (naktsmītņu) un ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksu rēķiniem Klāsteru programmā

Ja finansējuma saņēmējam  ir radušās attiecināmas izmaksas par transportu vai naktsmītni, izmantojot ekonomiski izdevīgākus Starpnieka pakalpojumus, LIAA jāiesniedz Starpnieka rēķins par pakalpojumu, kurā norādīts sekojošais:

Izmaksas par ekonomiskās klases sabiedrisko transportu

Izmaksas par viesnīcu (naktsmītni)

- maksa par biļeti

- maksa par izmitināšanu

- atsevišķi atdalīta starpniecības maksa un PVN

- atsevišķi atdalīta starpniecības maksa un PVN

- pārvadātāja nosaukums

- viesnīcas nosaukums, valsts, pilsēta

- ceļošanas datumi, laiki, maršruts, reisu numuri, klase

- uzturēšanas datumi viesnīcā

- personu skaits un vārdi, uzvārdi, kas izmantos pakalpojumu

- personu skaits un vārdi, uzvārdi, kas izmantos pakalpojumu


Iesakām, izmantojot Starpnieku pakalpojumus, vienmēr savlaicīgi tos brīdināt, kādai informācijai ir jābūt iekļautai rēķinā.

NB! Vēršam uzmanību, ka atsevišķos gadījumos LIAA var pieprasīt no Starpnieka maksājumu apliecinošus pirmdokumentus par Starpnieka maksājumu tiešajam pakalpojuma sniedzējam.