Piešķirts papildus ES fondu finansējums centralizētās siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijai

Ministru kabinets šodien, 26. februārī, atbalstīja Ekonomikas ministrijas ierosinājumu piešķirt papildu finansējumu atbalstam investīcijām centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai, piešķirot Kohēzijas fonda (KF) finansējumu 584,34 tūkstošu latu apmērā programmai "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai".

KF līdzfinansējums siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijai būs pieejams sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem – komercsabiedrībām, kas ražo un piegādā siltumu patērētājiem.
 
Ņemot vērā KF finansējuma atlikumu šīs aktivitātes projektu iesniegumu atlases iepriekšējās kārtās un Ministru kabineta papildu piešķirto finansējumu, siltumavotu un pārvades un sadales sistēmu rekonstrukcijas un būvniecības projektu īstenošanai, šīs aktivitātes piektajā kārtā būs pieejams KF finansējums gandrīz 5 miljonu latu apmērā. Projektu iesniegšanas uzsākšana plānota šī gada 2. ceturksnī.
 
Šodien Ministru kabineta apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām” ir pieejami Ministru kabineta mājas lapā.


Evita Urpena
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
+371 67013193
www.em.gov.lv
www.twitter.com/em_gov_lv, www.twitter.com/siltinam
www.youtube.com/ekonomikasministrija, www.youtube.com/siltinam