Pieejami māju renovācijas būvdarbu un būvuzraudzības standartlīgumu paraugi

Nolūkā uzlabot daudzdzīvokļu māju renovācijas kvalitāti, samazinot risku saņemt neatbilstošu būvniecības un būvuzraudzības pakalpojumu projekta īstenošanas laikā, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi būvdarbu un būvuzraudzības standartlīgumu paraugus.

Ministrija aicina daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenotājus izmantot izstrādātos līgumu paraugus. Vēršam uzmanību uz to, ka šie paraugi katram Finansējuma saņēmējam ir jāpielāgo tā veiktās/ veicamās iepirkuma procedūras nosacījumiem un, ja iepirkuma procedūra vēl nav izsludināta, tad iesakām šo līgumu iekļaut kā vienu no nolikuma pielikumiem. Rekomendējam izstrādātos līgumu paraugus izmantot sarunās ar būvuzraugu un būvkomersantu, vienojoties par attiecīgajai ēkai atbilstošākajiem pakalpojumiem, īstenojot dzīvojamās mājas renovāciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros. 

Vienlaikus Ekonomikas ministrijas mājas lapā ir arī pieejama piecu būvdarbu un piecu būvuzraudzības līgumu analīze, kuri tikuši noslēgti ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros. Aicinām potenciālos projektu īstenotājus iepazīties ar Metodiku par kvalitatīvu būvdarbu un būvuzraudzības līgumu sagatavošanu, kurā norādītas tipiskākās pieļautās kļūdas un sniegti ieteikumi projektu īstenotājiem par būvdarbu un būvuzraudzības līgumā iekļaujamajām prasībām, kas aizsargātu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju intereses un ļautu sasniegt iecerēto mērķi.

Būvdarbu un būvuzraudzības standartlīgumu paraugi publicēti Ekonomikas ministrijas mājaslapā šeit, un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā šeit.