Plaša Latvijas uzņēmēju delegācija dodas uz Ukrainu

No šī gada 14. – 15. martam Latvijas uzņēmēji dosies uz Kijevu un Odesu, lai uzņēmēju delegācijas sastāvā piedalītos Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālajā vizītē uz Ukrainas Republiku. 

Biznesa vizītē piedalīsies vairāk kā 50 Latvijas uzņēmēju. Plaši pārstāvēti pārtikas pārstrādes, transporta un loģistikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, izglītības, mašīnbūves un metālaptrādes, farmācijas un kosmētikas ražošanas, kokapstrādes, biznesa konsultāciju, finanšu un tieslietu nozaru uzņēmumi.

Uzņēmēju delegācijas darba programma sāksies 14. martā Kijevā, kur notiks biznesa forums un abu valstu uzņēmēju kontaktbirža, individuālas un nozaru biznesa tikšanās ar Ukrainas uzņēmējiem, kā arī uzņēmumu, valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju apmeklējumi. 15. martā vizīte turpināsies Odesā, kur plānota apaļā galda biznesa tikšanās pa nozarēm, Ukrainas uzņēmumu apmeklējumi, un jaunu kontaktu dibināšana ar Odesas uzņēmējiem, kā arī individuālās tikšanās.

Darba programma Latvijas uzņēmējiem veidota sadarbībā ar LIAA partnerinstitūcijām Kijevā un Odesā. 2010. gada decembrī, tiekoties Latvijas un Ukrainas valstu prezidentiem, tika izvirzītas abu valstu turpmākās sadarbības veicinošās jomas: atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte, tranzīts, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, būvniecība, rūpnieciskā ražošana, veselības aprūpe un medicīnas zinātnes, kā arī citas jomas. Ņemot vērā to, ka Ukraina ir lielākā valsts pēc platības Eiropā (603700 km2) ar lielu iedzīvotāju skaitu, biznesa iespēju paplašināšana šajā valstī Latvijas uzņēmējiem varētu būt īpaši nozīmīga.

Informācija par Latvijas – Ukrainas ekonomiko sadarbību:
2012. gadā Ukraina bija Latvijas 20. lielākais preču eksporta un 18. lielākais preču importa partneris. 2012. gadā Latvija uz Ukrainu eksportēja preces 68,7 milj. LVL vērtībā (97,8 milj. EUR), kas ir par 30 % vairāk nekā 2011. gadā, bet no Ukrainas importēja preces par 122,7 milj. LVL vērtībā (174,6 milj. EUR), kas ir par 27 % vairāk nekā pērn. Galvenās Latvijas eksporta preces uz Ukrainu ir ķīmiskie produkti un tekstilizstrādājumi, savukārt no Ukrainas pārsvarā tiek ievesti metāla izstrādājumi. Ārvalstu investoru sarakstā Ukraina ierindojas 19. vietā, veidojot 0,8 % no uzkrātajām ārējām tiešajām investīcijām Latvijā. Pārsvarā Ukrainas tiešās investīcijas uzkrātas finanšu un apdrošināšanas darbībās (86 % no kopējā).