Sāksies projektu pieņemšana atbalstam centralizētās siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijai

2013. gada 8. aprīlī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) sāksies atklāta konkursa projektu pieņemšana aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" ietvaros. Projektu pieņemšana turpināsies līdz 2013. gada 31. jūlijam. Projektu iesniegumu atlases 5. kārtas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 5150111,66 lati.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: "Energoefektivitātes pasākumi palīdz iedzīvotājiem samazināt rēķinus ne tikai vienā apkures sezonā vai vienas priekšvēlēšanu kampaņas laikā, bet gadu no gada. Energoefektivitātes pasākumiem ir nepieciešamas arī investīcijas, tāpēc valsts mērķtiecīgi arī turpmāk veidos atbalsta programmas gan iedzīvotājiem, gan komersantiem, lai šo procesu veicinātu un atvieglotu. Šīs programmas ietvaros aicinām komersantus iesniegt projektus siltumtrašu un katlu māju būvniecībai un rekonstrukcijai, lai paaugstinātu energoefektivitāti, samazinātu izmaksas, veicinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energoapgādes drošumu."

Kohēzijas fonda līdzfinansējums siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijai būs pieejams sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem – komercsabiedrībām, kas ražo un piegādā siltumu patērētājiem.

Laika posmā no 2007. – 2013. gadam atbalstam pasākumu īstenošanai centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai kopumā pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 55,33 miljoni latu.

Līdz šim kopumā par atbalsta sniegšanu projektu īstenošanai noslēgti 74 līgumi par Kohēzijas fonda finansējumu 41,08 miljoni latu, un apstiprināti vēl 28 projekti par Kohēzijas fonda finansējumu 8,5 miljoni latu . Šobrīd pilnībā pabeigta ir 21 projekta īstenošana 8,71 miljonu latu apmērā.

Plašāka informācija par aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA mājas lapā – šeit.


Evita Urpena
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
+371 67013193
www.em.gov.lv
www.twitter.com/em_gov_lv, www.twitter.com/siltinam
www.youtube.com/ekonomikasministrija, www.youtube.com/siltinam