Seminārā informēs par ekodizainu – videi draudzīgu un ekonomiski izdevīgu produktu izstrādi

Lai iepazīstinātu Latvijas preču ražotājus, dizainerus un eksportētājus ar ekodizainu un tā pieeju produktu izstrādē, 2013. gada 5. jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) projekta ietvaros rīko bezmaksas semināru "Ekodizains – videi draudzīga un ekonomiski izdevīga pieeja".

EKOLOĢIJA + EKONOMIKA = EKODIZAINS ir formula videi draudzīga produkta radīšanai. Ekodizains ir sistemātiska produkta vides prasību izvērtēšana un ievērošana. Šādā veidā produkta piemērotība videi var tikt uzlabota visā tā dzīves cikla laikā. Ekodizainam ir priekšrocības gan attiecībā uz vidi, gan uzņēmuma ekonomiskajiem rādītājiem – tas veicina konkurētspējas paaugstināšanu, patērētāja prasību apmierināšanu, labāku sadarbību piegādes ķēdēs, patērētāja un sabiedrības uzticības veidošanos.

Seminārā uzņēmēji, dizaineri, ražotāji un citi interesenti tiks iepazīstināti ar videi draudzīgu un ekonomiski izdevīgu produktu un pakalpojumu izstrādi. Ekodizaina eksperte Nameda Belmane stāstīs par ekodizaina pieeju produktu un pakalpojumu izstrādē, Rīgas Tehniskās universitātes profesors Gatis Bažbauers informēs par produktu dzīves cikla novērtējumu, savukārt biedrības "Ekodizaina kompetences centrs" valdes priekšsēdētāja Jana Simanovska klātesošajiem sniegs informāciju par ķīmisko vielu nevēlamās ietekmes novēršanu ar ekodizaina palīdzību un Eiropas Savienības ekomarēķējumu.

Seminārs notiks LIAA konferenču zālē 2. stāvā (Pērses iela 2, Rīga). Pieteikšanās līdz 3. jūnijam LIAA mājas lapā šeit.