Uzņēmēji varēs padziļināti iepazīties ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību

Lai iepazīstinātu uzņēmējus ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības aspektiem un to nozīmi uzņēmējdarbības uzsākšanā, 23. aprīlī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) projekta ietvaros rīko bezmaksas semināru "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība".

Seminārā uzņēmējiem, kuri ražo, eksportē, izplata vai importē, tiks stāstīts par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības stratēģijām, kā arī sniegta plašāka informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību Eiropas Savienībā.

Semināra lektore –  zvērināta advokāte, partnere, Intelektuālā īpašuma un tehnoloģiju prakses grupas vadītāja  Ingrīda Kariņa-Bērziņa (zvērinātu advokātu birojs "Raidla Lejins & Norcous"),  kurai ir plaša un vispusīga pieredze intelektuālā īpašuma tiesībās un ar to saistītajās jomās, informēs par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi biznesa uzsākšanā kā arī to, kas uzņēmējiem jāņem vērā, uzsākot starptautisku darbību.

Iepriekš piesakoties, uzņēmēji varēs arī individuāli tikties ar intelektuālā īpašuma ekspertiem un uzdot sev interesējošos jautājumus:

  • Ingrīdai Kariņai-Bērziņai (preču zīmes, autortiesības, dizainparaugi, domēna vārdu un IP adrešu aizsardzība, komercnoslēpumi un patenti);
  • Latvijas Republikas Patentu valdes pārstāvim (intelektuālā īpašuma jomas jautājumi: dizainparaugi, patenti, preču zīmes);
  • Patentpilnvarotajiem (intelektuālā īpašuma jomas jautājumi: patenti, derīgie modeļi, dizainparaugi, preču zīmes, uzņēmuma nosaukums (firma), negodīgas konkurences novēršana, autortiesības, komercnoslēpumi, domēnu vārds);
  • Latvijas Tehnoloģiskā centra pārstāvim (komercializācija un produkta virzība tirgū).

Seminārs "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība" notiks  23. aprīlī viesnīcā "Radisson Blu Hotel Latvija" (Rīga, Elizabetes iela 55) konferenču zālē "Sigma".

Pieteikšanās semināram un individuālajām tikšanām ar ekspertiem līdz 19. aprīlim LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv. Tikšanos ar ekspertiem vietu skaits ir ierobežots!