Valmierā notiks trešais reģionālais forums „Industriālā politika un atbalsts biznesam”

Š.g. 14. decembrī Valmierā, klātesot ekonomikas ministram Danielam Pavļutam un finanšu ministram Andrim Vilkam, notiks trešais Ekonomikas ministrijas organizētais reģionālais forums "Industriālā politika un atbalsts biznesam". Reģionālo forumu mērķis ir iepazīstināt ar Nacionālās industriālās politikas uzdevumiem un mērķiem, kā arī virzieniem mērķtiecīgām ekonomikas struktūras izmaiņām, kā arī ieskicēt Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda prioritātes.

"Nacionālā industriālā politika ievieš vēl mazapgūtu praksi Latvijas ekonomikas politikas veidošanā – nevis dokuments un tad diskusijas, bet gan diskusijas ar nozarēm un uzņēmējiem un tikai pēc tam pats dokuments. Ar reģionālajiem forumiem vēlamies plašāk diskusijā iesaistīt arī pašvaldības un tajās strādājošos uzņēmējus, lai pēc iespējas efektīvāk varētu īstenot Nacionālo industriālo politiku. Latgales un Kurzemes reģionālie forumi noritēja ļoti veiksmīgi un aicinām uzņēmējus, pašvaldību vadītājus, nevalstiskā sektora pārstāvjus un citus interesentus aktīvi piedalīties arī Vidzemes reģionālajā forumā Valmierā, lai apspriestu labākos veidus, kā kopīgi plānot un īstenot modernas industrializācijas procesu visā Latvijā," aicina ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Forumā ekonomikas ministrs D. Pavļuts prezentēs Ekonomikas ministrijas izstrādāto projektu Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm un tajā paredzētos rīcības virzienus uzņēmējdarbības atbalstam.  Savukārt finanšu ministrs Andris Vilks stāstīs par ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda prioritātēm uzņēmējdarbības attīstībai. Foruma laikā, piedaloties pašvaldību pārstāvjiem, nevalstiskā sektora pārstāvjiem un uzņēmējiem, notiks arī diskusija par Vidzemes reģiona attīstības perspektīvām industriālās politikas kontekstā nākošajā plānošanas periodā.

"Pie uzņēmējiem nonāk nozīmīgas ES fondu investīcijas. Šajā periodā no 3,2 miljardiem latu vairāk nekā pusmiljards latu novirzīts uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanai, un arī nākamajā periodā ES fondu atbalsts uzņēmējiem nemazināsies. Īpaši svarīgi, ka šis atbalsts ir pieejams visos Latvijas reģionos. Ikviens ražojošs uzņēmums Latvijā ir nozīmīgs, un šie uzņēmumi ir galvenais mūsu tautsaimniecības izaugsmes dzinējspēks," norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Pasākuma otrajā daļā interesenti tiks informēti par aktuālajām uzņēmējdarbības atbalsta programmām. Forumā piedalīsies Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, Latvijas Garantiju aģentūras, Hipotēku bankas, riska kapitāla fonda "BaltCap", "Imprimatur Capital", Valsts ieņēmumu dienesta, Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora un Ekonomikas ministrijas pārstāvji. Interesentiem būs iespēja noklausīties prezentācijas par aktuālajām atbalsta programmām, kā arī tikties ar lektoriem, lai individuāli pārrunātu neskaidros jautājumus.

Forums "Industriālā politika un atbalsts biznesam" notiks š.g. 14. decembrī plkst. 9.30 (reģistrācija pasākumam no plkst. 9.00) Valmierā, Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora telpās Purva ielā 12a. Dalībai forumā lūgums pieteikties elektroniski vai Ekonomikas ministrijā (67013240, uznemejuforums@em.gov.lv).

Foruma dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Forums tiek organizēts sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona ES Informācijas centru.

Nākošie forumi "Industriālā politika un atbalsts biznesam" notiks 2013. gada 1. ceturksnī Zemgalē un Rīgā.