Videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā pieejams atbalsts 7,7 miljonu eiro apmērā

No šī gada 21. janvāra līdz 20. martam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāks atklātu projektu konkursu "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā". Tā ietvaros Latvijas uzņēmējiem videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā būs pieejams atbalsts 7,7 miljonu eiro apmērā.

Lai informētu interesentus par aktivitātes pamatnosacījumiem, projektu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību, kā arī par vērtēšanas kritērijiem, 20. janvārī LIAA notiks bezmaksas seminārs "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā". Semināra laikā būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas.

Aktivitātes "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" ietvaros atbalsts tiks piešķirts jaunu iekārtu iegādei, publicitātes pasākumiem, pētniecības pasākumiem un zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri.

Programmas mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu ieviešanu ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšanai, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.

Kopējais pieejamais finansējums šai aktivitātei ir 7769107 eiro, no kuriem 6992196 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta (Norway Grants) līdzekļi, bet 776911 eiro ir valsts budžeta līdzekļi.

Vienam atbalsta saņēmējam atklāta konkursa ietvaros maksimāli pieejamais finansējums ir 700000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 45 %.

Konkursa iesniegumi tiks pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumu projektam "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība".

Plašāka informācija pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv sadaļā Norvēģijas finanšu instruments/ Atklātais konkurss.

Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway".


Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv