Darbinieki

Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Vecākā projektu vadītāja Laura Krūmiņa-Zvaigzne 62401098 laura.zvaigzne [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Irma Belte 67039465 irma.belte [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Reinis Lasmanis 67039472 reinis.lasmanis [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Laila Glaudāne 62400908 laila.glaudane [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Iveta Karabeška 62401094 iveta.karabeska [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Anželika Jurševiča 67039425 anzelika.jursevica [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Jeļena Dedele 62401094 jelena.dedele [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Sabīne Jermaloviča 62401220 sabine.jermalovica [at] liaa.gov.lv
Direktors Andris Ozols 67039400 andris.ozols [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Nīderlandē vadītāja Egita Aizsilniece-Ibema +31 207995622, +31 629471855 egita.aizsilniece-ibema [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Japānā vadītāja Alīna Aščepkova +81 334676888, +81 9080001213 alina.ascepkova [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Somijā vadītāja Alise Barvika +358 465260943 alise.barvika [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs (kokapstrādes un mēbeļu rūpniecības nozarēs) / Nodaļas vadītāja amata p.i. Fīlips Tālbergs 67039409 filips.talbergs [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Lielbritānijā vadītāja vietnieks Paulis Grinhofs 67039414 paulis.grinhofs [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs (būvindustrijas nozarēs) Kaspars Abiks 67039409 kaspars.abiks [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Monta Agafonova 67039459 monta.agafonova [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs (metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas nozarēs) Andris Alksnis 67039409 andris.alksnis [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Francijā vadītāja Solvita Gulbe +33 153645815, +33 674943334 solvita.gulbe [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Elīne Dembska 67039459 eline.dembska [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Laila Ābena 67039415 laila.abena [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Inta Prauliņa 67039448 inta.praulina [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Laura Očagova 67039404 laura.ocagova [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Uldis Vinklers 67039455 uldis.vinklers [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja (dizaina industrijas un radošajās nozarēs) Zane Biteniece 67039414 zane.biteniece [at] liaa.gov.lv
Galvenā grāmatvede – nodaļas vadītāja Ārija Logina 67039440 arija.logina [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Inga Līdaka 67039427 inga.lidaka [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Linda Grīnfelde 67039499 linda.grinfelde [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Agnese Menģele 67039482 agnese.mengele [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs / Tehniskais direktors Raivis Zvaigzne 67039444 raivis.zvaigzne [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Miks Erdmanis 67039420 miks.erdmanis [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Ieva Arne 67039425 ieva.arne [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Zviedrijā vadītājs Gints Janums +46 87006316, +46 733692492 gints.janums [at] liaa.gov.lv
Informācijas sistēmu administrators Uno Auliks 67039411 uno.auliks [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Sarmīte Karlsone 67039454 sarmite.karlsone [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Dace Berķe-Berga 67039483 dace.berke-berga [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Toms Stūrītis 67039473 toms.sturitis [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sanita Eglīte 67039418 sanita.eglite [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste (Biznesa informācijas centrs Magnetic Latvia) Anna Āboliņa 62400603 anna.abolina [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Jānis Bautra 67039463 janis.bautra [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktora vietniece Danuta Pīlapa 67039471 danuta.pilapa [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Zviedrijā vadītāja vietnieks Valters Jēkabsons +46 87006316, +371 27827525 valters.jekabsons [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Amanda Ertmane 67039415 amanda.ertmane [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Māris Kromāns 67039467 maris.kromans [at] liaa.gov.lv
Galvenā grāmatveža vietniece Kristīne Čerņeviča 67039440 kristine.cernevica [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Kaspars Zorģis 67039434 kaspars.zorgis [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja palīdze Liāna Daukste 67039444 liana.daukste [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Ilze Vītoliņa 67039400 vitolina.ilze [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecību finanšu koordinatore Dace Muižniece 67039458 dace.muizniece [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Lita Gavare 67039443 lita.gavare [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Turana Halilova 67039459 turana.halilova [at] liaa.gov.lv
Projekta vadītāja Anna Daudziņa 67039409 anna.daudzina [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Edīte Jaunbērziņa 67039486 edite.jaunberzina [at] liaa.gov.lv
Drošības pārvaldnieks Mareks Meržvinskis 67039428 mareks.merzvinskis [at] liaa.gov.lv
Lietvede Madara Bērziņa 67039400 madara.berzina [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Egita Leišavniece 67039481 egita.leisavniece [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja (ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un veselības tūrisma nozarēs) Maija Helde 67039409 maija.helde [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Ieva Gredzena 67039445 ieva.gredzena [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Beate Danusēviča 67039471 beate.danusevica [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Singapūrā vadītāja Lāsma Līdaka +65 93517784 lasma.lidaka [at] liaa.gov.lv
Darba aizsardzības speciāliste Inese Agnese Dementjeva 67039487 inese.dementjeva [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Dace Vanaga 62400903 dace.vanaga [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecību finanšu koordinatore Eva Šavdine 67039437 eva.savdine [at] liaa.gov.lv
Radošo industriju inkubatora vadītāja Karine Kalniņa 62401220 karine.kalnina [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Jurģis Priedītis 62401098 jurgis.prieditis [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Juris Čehovičs 67039443 juris.cehovics [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Inta Krūmiņa 67039456 inta.krumina [at] liaa.gov.lv
Vecākā investīciju projektu vadītāja Marta Ancāne 67039473 marta.ancane [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Līga Raituma 62400905 liga.raituma [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Sabīne Jukša 67039420 sabine.juksa [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns 62401092 gints.rekens [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule 62400907 iveta.vabule [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Linda Eiduka 67039463 linda.eiduka [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Linda Doriņa 67039412 linda.dorina [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Olga Buinovska 67039442 olga.buinovska [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Liena Grošteina 67039403 liena.grosteina [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Emīls Dārziņš 67039453 emils.darzins [at] liaa.gov.lv
EEN projekta koordinatore Jekaterina Vanaga 67039430 jekaterina.vanaga [at] liaa.gov.lv
Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece 26691000 lauma.muizniece [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs 62400909 nikita.kazakevics [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sanita Grīne 67039425 sanita.grine [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Renāte Breikša 67039426 renate.breiksa [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Rihards Zariņš 62401097 rihards.zarins [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Arta Krūze 67039469 arta.kruze [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace 62401095 skaidrite.baltace [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Dace Dumbere-Bregže 67039454 dace.dumbere [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts viedo materiālu jomā) Gunārs Bajārs 29579841 gunars.bajars [at] liaa.gov.lv
Vecākais speciālists (Biznesa informācijas centrs Magnetic Latvia) Jānis Jēkabsons 62400603 janis.jekabsons [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Inga Kazaka 67039457 inga.kazaka [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Juris Čeičs 62401098 juris.ceics [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Anita Ružicka 67039406 anita.ruzicka [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Anita Priedīte 67039415 anita.priedite [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Egita Kļaviņa 67039445 egita.klavina [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Jānis Kovaļevskis 67039405 janis.kovalevskis [at] liaa.gov.lv
Arhivāre Irita Brakmane 67039449 irita.brakmane [at] liaa.gov.lv
Direktora palīdze Madara Kaparkalēja 67039416 madara.kaparkaleja [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte (tehnoloģiju skauts biomedicīnas jomā) Anna Janberga 67039499 anna.janberga [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Andrejs Zelčs 62401094 andrejs.zelcs [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Anita Ābola 67039430 anita.abola [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Kristīne Ezera 67039442 kristine.ezera [at] liaa.gov.lv
Direktora vietnieks investīciju jautājumos Reinis Āzis 67039400 reinis.azis [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Ukrainā vadītājs Ainārs Mežulis ainars.mezulis [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktors Jānis Ločmelis 67039448 janis.locmelis [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Kristina Ozoliņa 67039467 kristina.ozolina [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktors Ģirts Blumers 67039469 girts.blumers [at] liaa.gov.lv
Vecākā ekonomiste Liena Matisone 67039456 liena.matisone [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Artūrs Bērziņš 62400903 arturs.berzins [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Aina Juršāne-Kalniņa 67039471 aina.jursane-kalnina [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Jānis Grebežniks 67039443 janis.grebezniks [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Alens Jankovskis 67039469 alens.jankovskis [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Liene Kataševska 62400906 liene.katasevska [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Ilze Linkuma 62400902 ilze.linkuma [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Inese Šīrava 67039475 inese.sirava [at] liaa.gov.lv
Tehniskais strādnieks Vilnis Freimanis 67039487 vilnis.freimanis [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Zane Tarta 67039466 zane.tarta [at] liaa.gov.lv
Direktors Kaspars Rožkalns 67039400 kaspars.rozkalns [at] liaa.gov.lv
Vecākā investīciju projektu vadītāja Diāna Bogrova 67039473 diana.bogrova [at] liaa.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītāja Gundega Rauhvargere 67039452 gundega.rauhvargere [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena 62400904 dagmara.dreiskena [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Ernando Palasioss 62401220 ernando.palasioss [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Kristiāna Karčevska 62401095 kristiana.karcevska [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Elvis Barkauskis 62400909 elvis.barkauskis [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Natālija Pavļuha 67039424 natalija.pavluha [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Elīna Gaile 67039412 elina.gaile [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Jolanta Šūmakere 62401096 jolanta.sumakere [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Aija Jaunzeme 67039438 aija.jaunzeme [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Liena Hačatrjana 62400907 liena.hacatrjana [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Dace Karlivāne 67039400 dace.karlivane [at] liaa.gov.lv
Vecākā valsts pārvaldes juriskonsulte Maija Lemkina 67039426 maija.lemkina [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Ruslans Meļņiks 62401092 ruslans.melniks [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sandra Īriste 67039453 sandra.iriste [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Dita Ģīle 67039425 dita.gile [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Dace Dziļuma 67039450 dace.dziluma [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Uldis Siliņš 62401097 uldis.silins [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Zane Eglīte 62400905 zane.eglite [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Lāsma Lipska-Ozoliņa 67039459 lasma.lipska [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Natālija Siliņa 67039425 natalija.silina [at] liaa.gov.lv
Tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks / Tehnoloģiju pārneses nodaļas vadītājs Vladimirs Samoiļenko vladimirs.samoilenko [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Monta Martīni 67039454 monta.martini [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Jūlija Marcinska 67039414 julija.marcinska [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Evija Piebalga 62401095 evija.piebalga [at] liaa.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Kaspars Rozentāls 67039413 kaspars.rozentals [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Eva Kupele 62400904 eva.kupele [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Anda Paegle 67039467 anda.paegle [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Guntis Rubīns 67039494 guntis.rubins [at] liaa.gov.lv
Vecākais investīciju projektu vadītājs Roberts Gudermanis 67039473 roberts.gudermanis [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts Latvijas Universitātē) Māris Jansons 26544918 maris.jansons [at] liaa.gov.lv
Lietvede Ieva Daniševska 67039400 ieva.danisevska [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Inese Maziņa-Ivanāne 67039494 inese.mazina-ivanane [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Anete Sila 62401220 anete.sila [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Dārta Lasenberga 67039445 / 62400603 darta.lasenberga [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Elīna Vītola 67039408 elina.vitola [at] liaa.gov,lv
Vecākā projektu vadītāja Zigrīda Mikāne 62401096 zigrida.mikane [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja (apģērba un tekstila rūpniecības, papīra un iepakojuma ražošanas, poligrāfijas un izdevējdarbības nozarēs) Ilze Mičule 67039414 ilze.micule [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste Iveta Pavloviča 67039499 iveta.pavlovica [at] liaa.gov.lv
Vecākā ekonomiste Anna Strupule 67039456 anna.strupule [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Rita Elste-Tomsone 67039430 rita.elste [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Renāte Bērante 62400909 renate.berante [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Agita Salmiņa 67039463 agita.salmina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Eva Fībiga 62400906 eva.fibiga [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Kristīne Krūmiņa 67039485 kristine.krumina [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Rihards Vijums 62401097 rihards.vijums [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Marta Elīza Valdheima 67039450 marta.valdheima [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Baiba Rāta-Saliņa 67039454 baiba.rata-salina [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Norvēģijā vadītāja Evita Nedzvecka +47 93994459 evita.nedzvecka [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Gundega Vanaga-Janberga 62400903 gundega.vanaga-janberga [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulta Artūrs Kārkliņš 67039412 arturs.karklins [at] liaa.gov.lv
Vecākā personāla speciāliste Kristīne Kanceviča 67039407 kristine.kancevica [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Santa Dzalbe-Sologuba 62401094 santa.dzalbe-sologuba [at] liaa.gov.lv
Autovadītājs Algis Lašinskas 67039444 algis.lasinskas [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Armands Klimenko 67039471 armands.klimenko [at] liaa.gov.lv
Eksperte Katrīna Peipiņa 67039453 katrina.peipina [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Guna Šneidere 62401092 guna.sneidere [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Laura Zariņa 62400902 laura.zarina [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Ilze Šate 67039402 ilze.sate [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Alise Razminoviča 62401098 alise.razminovica [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecību lietvede – departamenta direktores palīdze Laura Baune 67039400 laura.baune [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Rimants Safonovs 62400905 rimants.safonovs [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Anete Ieviņa 67039442 anete.ievina [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Rudīte Matīsa 67039467 rudite.matisa [at] liaa.gov.lv
Vecākā valsts pārvaldes juriskonsulte Agita Šļakota 67039426 agita.slakota [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sandra Miglāne 67039418 sandra.miglane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Līga Kandere 67039425 liga.kandere [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste Vizma Mičule 67039406 vizma.micule [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Madara Zemke 62400908 madara.zemke [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Linda Spārniņa 26137557 linda.sparnina [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Ieva Pavlovska 67039425 ieva.pavlovska [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Jānis Paeglekalns 67039471 janis.paeglekalns [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Marita Mahoņina 67039412 marita.mahonina [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Mickāne 67039445 kristine.mickane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Alīna Platonova 67039481 alina.platonova [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Linda Šteinberga 62401098 linda.steinberga [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Kristīne Smilga 67039469 kristine.smilga [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste (Biznesa informācijas centrs Magnetic Latvia) Linda Samsone 62400603 linda.samsone [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Dānijā vadītājs Gints Norlinds +45 39276000 gints.norlinds [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Zanda Zuke 67039454 zanda.zuke [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Jānis Zalaks 67039430 janis.zalaks [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Ineta Purauska 67039484 ineta.purauska [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Baiba Ķikure 67039442 baiba.kikure [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Kristaps Supe 67039424 kristaps.supe [at] liaa.gov.lv
Lietvede Kristiāna Litiņa 67039400 kristiana.litina [at] liaa.gov.lv
Vecāka projektu vadītāja Jadviga Neimane 67039414 jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Līga Rozentāle 67039459 liga.rozentale [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Ieva Sulutaura 62401220 ieva.sulutaura [at] liaa.gov.lv
Vecākā valsts pārvaldes juriskonsulte Ērika Vizla 67039426 erika.vizla [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja palīdze Ināra Lāce 67558806 inara.lace [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Dagne Vulāne 67039408 dagne.karelkova [at] liaa.gov.lv
Investīciju projektu vadītājs Mikus Krišāns 67039473 mikus.krisans [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Anete Urka 62400907 anete.urka [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Ginta Keiša 67039443 ginta.keisa [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte (tehnoloģiju skauts bioekonomikas jomā) Ilze Stokmane 29431029 ilze.stokmane [at] liaa.gov.lv
Vecākā personāla speciāliste Iveta Skujiņa 67039407 iveta.skujina [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Līga Romāne-Kalniņa 67039467 liga.romane-kalnina [at] liaa.gov.lv
Informācijas sistēmu administrators Raitis Vilcāns 67039451 raitis.vilcans [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Agnese Oļševska 62400909 agnese.olsevska [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Renāte Šnore 67039463 renate.snore [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Daiga Liepiņa 67039442 daiga.liepina [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Laura Pastere 67039418 laura.pastere [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Kristīne Robežniece 67039471 kristine.robezniece [at] liaa.gov.lv
Informācijas sistēmu administrators Emīls Zvaunis 67039422 emils.zvaunis [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Kristīne Stepiņa-Brizga 67039443 kristine.stepina-brizga [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Brigita Vaivode 67039467 brigita.vaivode [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Liene Tukiša 67039412 liene.tukisa [at] liaa.gov.lv
Energosistēmu inženieris Vilis Zelčs vilis.zelcs [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Ieva Šenne 67039459 ieva.senne [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Svetlana Voroncova 67039415 svetlana.voroncova [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Liene Vitomska 67039469 liene.vitomska [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Svetlana Zeļenko 67039487 svetlana.zelenko [at] liaa.gov.lv
Investīciju projektu vadītājs Aigars Štokenbergs 67039473 aigars.stokenbergs [at] liaa.gov.lv
Nozares padomnieks Ziemeļķīnā (Pekinā) Ingus Rozenblats +86 18613825285 ingus.rozenblats [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste Sandra Veckāgane 67039499 sandra.veckagane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Baiba Vilkauša 67039408 baiba.zemture [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Agnija Tračuma 67039409 agnija.tracuma [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Elīna Strautmane 67039471 elina.strautmane [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Vācijā vadītājs Helmuts Salnājs +49 3060929421, +49 1629169418 helmuts.salnajs [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Toms Sudrabs 67039414 toms.sudrabs [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Deniss Zatravkins 67039420 deniss.zatravkins [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Aivars Vējiņš 67039443 aivars.vejins [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Linda Ziediņa-Ērgle 67039415 linda.ziedina [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Baiba Bārbale 67039425 baiba.barbale [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Karina Mijenko 67039440 karina.mijenko [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Sanda Zauere 67039420 sanda.zauere [at] liaa.gov.lv
Projekta vadītāja Ieva Velika 67039414 ieva.velika [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Inguna Žīgure 67039415 inguna.zigure [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Lāsma Šauriņa 67039418 lasma.saurina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja (pārtikas rūpniecības nozarēs) Katrīna Zelle 67039409 katrina.zelle [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Egīls Juris Pārups egils [at] mcabols.lv
Pārstāvniecības Krievijā vadītāja Iveta Strupkāja +7 4957301834, +7 9255300477 iveta.strupkaja [at] liaa.gov.lv
Nozares padomniece Dienvidķīnā (Šanhajā) Agnese Stūrmane +86 13816324564 agnese.sturmane [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības AAE vadītāja Inga Ulmane +971 568294434 inga.ulmane [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Baltkrievijā vadītājs Georgijs Vojevoda +375 172847654, +375 293821001 georgijs.vojevoda [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības ASV vadītājs Toms Zvidriņš +1 2026508122 toms.zvidrins [at] liaa.gov.lv