Darbinieki

Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadošā eksperte Santa Pastere 67039415 santa.pastere [at] liaa.gov.lv
Direktora vietnieks / Finanšu departamenta direktors Aleksejs Petrovs 67039457 aleksejs.petrovs [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Simona Lucatniece 67039430 simona.lucatniece [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecību lietvede - departamenta direktores palīdze Anita Andersone 67039438 anita.andersone [at] liaa.gov.lv
Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Amerikas Savienotajās Valstīs vadītājs Toms Zvidriņš +1 202 650 8122 toms.zvidrins [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītājs Apvienotajos Arābu Emirātos Aigars Štokenbergs +971 521667740 aigars.stokenbergs [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja vietniece Apvienotajos Arābu Emirātos Inga Ulmane +971 568294434 inga.ulmane [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītājs Baltkrievijā Georgijs Vojevoda +375 172847654 georgijs.vojevoda [at] liaa.gov.lv
Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Dānijā vadītājs Gints Norlinds +45 39276000 gints.norlinds [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Inta Prauliņa 67039465 inta.praulina [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Francijā Solvita Gulbe +33 674943334 solvita.gulbe [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktors Jānis Ločmelis 67039448 janis.locmelis [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs (kokapstrādes nozare) Fīlips Tālbergs 67039409 filips.talbergs [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs (būvniecības nozare) Kaspars Abiks 67039409 kaspars.abiks [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Monta Agafonova 67039459 monta.agafonova [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktora vietniece Lita Gavare 67039418 lita.gavare [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Tarass Leočko 67039400 tarass.leocko [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Ieva Arne 67039465 ieva.arne [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Linda Ziediņa-Ērgle 67039415 linda.ziedina [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Itālijā Andra Minkeviča +39 3338286965 andra.minkevica [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Lauma Muižniece 67039499 lauma.muizniece [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Raivis Zvaigzne 67039444 raivis.zvaigzne [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Sandra Karnīte 67039442 sandra.karnite [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Diāna Bogrova 67039473 diana.bogrova [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Irma Belte 67039465 irma.belte [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Uldis Vinklers 67039455 uldis.vinklers [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Japānā Alīna Aščepkova +81 334676888 alina.ascepkova [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs (metālapstrādes, elektronikas un mašīnbūves nozares) Andris Alksnis 67039409 andris.alksnis [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Līga Annuškāne 67039459 liga.annuskane [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Inga Līdaka 67039427 inga.lidaka [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Deniss Zatravkins 67039420 deniss.zatravkins [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Lelde Ineka Beņķe 67039463 lelde.benke [at] liaa.gov.lv
EEN koordinatore Jekaterina Vanaga 67039430 jekaterina.vanaga [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja palīdze Liāna Daukste 67039444 liana.daukste [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītājs Kazahstānā Vladimirs Samoiļenko +7 7015067458 vladimirs.samoilenko [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Agnese Menģele 67039482 agnese.mengele [at] liaa.gov.lv
Galvenā grāmatvede – nodaļas vadītāja Ārija Logina 67039440 arija.logina [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Arita Bērziņa 67039415 arita.berzina [at] liaa.gov.lv
Informācijas sistēmu administrators Uno Auliks 67039411 uno.auliks [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts) Gunārs Bajārs 29579841 gunars.bajars [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Laura Očagova 67039404 laura.ocagova [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja (Biznesa informācijas centrs Magnetic Latvia) Liene Egle 62400603 liene.egle [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Dagne Vulāne 67039408 dagne.karelkova [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Ilze Vītoliņa 67039400 vitolina.ilze [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Juris Čehovičs 67039425 juris.cehovics [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Dainis Gipters 67039434 dainis.gipters [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs / POLARIS projekta vadītājs Ģirts Blumers 67039469 girts.blumers [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Miks Erdmanis 67039494 miks.erdmanis [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Reinis Lasmanis 67039467 reinis.lasmanis [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Elgars Puķītis 67039450 elgars.pukitis [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja (radošās industrijas) Zane Biteniece 67039414 zane.biteniece [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Sandra Jurika 67039454 sandra.jurika [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Monta Geidāne 67039473 monta.geidane [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Inta Krūmiņa 67039456 inta.krumina [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Jurģis Priedītis 62401098 jurgis.prieditis [at] liaa.gov.lv
Vecākais eksperts Mārtiņš Eņģelis 67039445 martins.engelis [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs 62400909 nikita.kazakevics [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Dace Berķe-Berga 67039483 dace.berke-berga [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Rihards Zariņš 62401097 rihards.zarins [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace 62401095 skaidrite.baltace [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecību finanšu koordinatore Dace Muižniece 67039458 dace.muizniece [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Turana Halilova 67039459 turana.halilova [at] liaa.gov.lv
Galvenās grāmatvedes vietniece Ieva Avotiņa 67039440 ieva.avotina [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Sarmīte Karlsone 67039454 sarmite.karlsone [at] liaa.gov.lv
Drošības pārvaldnieks Mareks Meržvinskis 67039411 mareks.merzvinskis [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Liena Grošteina 67039403 liena.grosteina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja (pasākumu un semināru organizēšana) Anete Ezerkalne 67039414 anete.ezerkalne [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Ineta Balode 67039426 ineta.balode [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Guntis Čoders 62400906 guntis.coders [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts) Māris Jansons 26544918 maris.jansons [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktora vietniece Danuta Jasmane 67039471 danuta.jasmane [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Linda Grīnfelde 67039499 linda.grinfelde [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Agita Drozde 67039450 agita.drozde [at] liaa.gov.lv
Darba aizsardzības speciāliste Inese Agnese Dementjeva 67039444 inese.dementjeva [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sanita Eglīte 67039443 sanita.eglite [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Anita Ābola 67039430 anita.abola [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Krievijā Iveta Strupkāja +7 4957301834 iveta.strupkaja [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Ginta Aišpure 67039469 ginta.aispure [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Jānis Grebežniks 67039425 janis.grebezniks [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Renāte Breikša 67039412 renate.breiksa [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs / Tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks Aleksejs Korņevs 67039405 aleksejs.kornevs [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Iveta Karabeška 62401094 iveta.karabeska [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Liene Pērkone 62401220 liene.perkone [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Laura Legzdiņa 67039486 laura.legzdina [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Kristaps Tālbergs 67039472 kristaps.talbergs [at] liaa.gov.lv
Vecākā ekonomiste Liena Matisone 67039456 liena.matisone [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Liene Kataševska liene.katasevska [at] liaa.gov.lv
Vecākā personāla speciāliste Dina Kaļeņikova 67039407 dina.kalenikova [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Solvita Batarāga 67039481 solvita.bataraga [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Aija Jaunzeme 67039438 aija.jaunzeme [at] liaa.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītāja Gundega Rauhvargere 67039455 gundega.rauhvargere [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Alens Jankovskis 67039469 alens.jankovskis [at] liaa.gov.lv
Vecākā valsts pārvaldes juriskonsulte Dace Dziļuma 67039450 dace.dziluma [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītājs Ķīnā (Pekinā) Ingus Rozenblats +86 18613825285 ingus.rozenblats [at] liaa.gov.lv
vecākā projektu vadītāja Santa Paegle 62401097 santa.paegle [at] liaa.gov.lv
Lietvede Laura Baune 67039400 laura.baune [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sanita Grīne 67039443 sanita.grine [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Inese Šīrava 67039475 inese.sirava [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Egita Kļaviņa 67039415 egita.klavina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Laila Glaudāne 62400908 laila.glaudane [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Ruslans Meļņiks 62401092 ruslans.melniks [at] liaa.gov.lv
Lietvede, direktora palīga p.i. Madara Kaparkalēja 67039400 madara.kaparkaleja [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Beate Danusēviča 67039471 beate.danusevica [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Inga Kazaka 67039457 inga.kazaka [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Olga Buinovska 67039442 olga.buinovska [at] liaa.gov.lv
Vecākais speciālists (Biznesa informācijas centrs Magnetic Latvia) Ivars Gridčins 62400603 ivars.gridcins [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja (ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un veselības tūrisma nozare) Maija Helde 67039409 maija.helde [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Anita Preisa 67039408 anita.preisa [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Anita Ružicka 67039406 anita.ruzicka [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Dace Dumbere-Bregže 67039454 dace.dumbere [at] liaa.gov.lv
Vecākais investīciju projektu vadītājs Roberts Gudermanis 67039473 roberts.gudermanis [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Ginta Ieva Bikše 67039430 ieva.berzina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Ieva Krese 67039459 ieva.krese [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Andrejs Zelčs 62401094 andrejs.zelcs [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Zigrīda Mikāne 62401096 zigrida.mikane [at] liaa.gov.lv
Vadošā speciāliste Simona Jakutaviča 67039425 simona.jakutavica [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Egils Kazakevičs 62400907 egils.kazakevics [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Olga Barretu-Gonsālvisa 67039453 olga.barretu [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Renāte Bērante 62400909 renate.berante [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Eva Kupele 62400904 eva.kupele [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Gundega Vanaga-Janberga 62400903 gundega.vanaga-janberga [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte (tehnoloģiju skauts) Lita Lazdiņa 29119516 lita.lazdina [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Linda Šteinberga 62401098 linda.steinberga [at] liaa.gov.lv
Tehniskais strādnieks Vilnis Freimanis 67039433 vilnis.freimanis [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Kristiāna Kārkliņa 62401220 kristiana.karklina [at] liaa.gov.lv
Vecākā valsts pārvaldes juriskonsulte Ina Kiseļova 67039412 ina.kiselova [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktors Valters Jēkabsons 67039473 valters.jekabsons [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Kristiāna Karčevska 62401095 kristiana.karcevska [at] liaa.gov.lv
Datu aizsardzības speciālists Sergejs Griškevičs sergejs.griskevics [at] em.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Linda Doriņa 67039412 linda.dorina [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktors Edgars Babris 67039439 edgars.babris [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Māris Kromāns 67039467 maris.kromans [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Rimants Safonovs 62400905 rimants.safonovs [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Ilze Linkuma 62400902 ilze.linkuma [at] liaa.gov.lv
Personāla speciāliste Kristīne Kanceviča 67039407 kristine.kancevica [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Rudīte Matīsa 67039471 rudite.matisa [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Rihards Vijums 62401097 rihards.vijums [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Maira Ķikure 67039443 maira.kikure [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Jeļena Dedele 62401094 jelena.dedele [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Dagmāra Dreiškena 62400904 dagmara.dreiskena [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Agnese Oļševska 62400909 agnese.olsevska [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Monta Martīni 67039454 monta.martini [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts) Ģirts Smelters 26015247 girts.smelters [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Jolanta Šūmakere 62401096 jolanta.sumakere [at] liaa.gov.lv
Vecākais eksperts Enārs Plinta 67039463 enars.plinta [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Sandra Īriste 67039494 sandra.iriste [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Laura Zariņa 62400902 laura.zarina [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Elīna Gaile 67039422 elina.gaile [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Evija Piebalga 62401095 evija.piebalga [at] liaa.gov.lv
Vecākais speciālists (Biznesa informācijas centrs Magnetic Latvia) Jānis Jēkabsons 62400603 janis.jekabsons [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Mickāne 67039445 kristine.mickane [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Juris Čeičs 62401098 juris.ceics [at] liaa.gov.lv
Direktors Andris Ozols 67039400 andris.ozols [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecību lietvede - departamenta direktores palīdze Anita Andersone 67039438 anita.andersone [at] liaa.gov.lv
Vecākais investīciju projektu vadītājs Rolando Huapaija-Delgado 67039473 rolando.huapaija [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Ilze Šate 67039402 ilze.sate [at] liaa.gov.lv
Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sekretariāta vadītāja Līga Krikauska 67039469 liga.krikauska [at] liaa.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Kaspars Rozentāls 67039411 kaspars.rozentals [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Anda Paegle 67039467 anda.paegle [at] liaa.gov.lv
Vecākais valsts pārvaldes juriskonsults Ainārs Pavlovs 67039412 ainars.pavlovs [at] liaa.gov.lv
Vecākā valsts pārvaldes juriskonsulte Gita Lormane 67039450 gita.lormane [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Ķīnā (Šanhajā) Agnese Stūrmane 67039438 agnese.sturmane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Anita Priedīte 67039415 anita.priedite [at] liaa.gov.lv
Vecākais eksperts Jānis Bautra 67039463 janis.bautra [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecību finanšu koordinatore Eva Šavdine 67039437 eva.savdine [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns 62401092 gints.rekens [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Rita Elste 67039430 rita.elste [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja (tekstila, poligrāfijas un iepakojuma nozares) Ilze Mičule 67039414 ilze.micule [at] liaa.gov.lv
Arhivāre Irita Brakmane 67039449 irita.brakmane [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Signe Millere 62400903 signe.millere [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Ģirts Ozoliņš 62401220 girts.ozolins [at] liaa.gov.lv
Vecākā ekonomiste Anna Strupule 67039456 anna.strupule [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Līga Raituma 62400905 liga.raituma [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Eva Fībiga 62400906 eva.fibiga [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Eva Jākobsone 67039485 eva.jakobsone [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Armands Klimenko 67039471 armands.klimenko [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Iveta Vabule 62400907 iveta.vabule [at] liaa.gov.lv
Autovadītājs Algis Lašinskas 67039444 algis.lasinskas [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Inese Maziņa-Ivanāne 67039494 inese.mazina-ivanane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Anželika Jurševiča 67039425 anzelika.jursevica [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Anete Ieviņa 67039442 anete.ievina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Daiga Miščenko 67039459 daiga.miscenko [at] liaa.gov.lv
Vecākā personāla speciāliste Iveta Skujiņa 67039407 iveta.skujina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja (pasākumu un semināru organizēšana) Jadviga Neimane 67039414 jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Zanda Zuke 67039454 zanda.zuke [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Dace Šāvēja 67039408 dace.saveja [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Natālija Siliņa 67039467 natalija.silina [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Arta Krūze 67039469 arta.kruze [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Jānis Paeglekalns 67039471 janis.paeglekalns [at] liaa.gov.lv
Vecākais valsts pārvaldes juriskonsults Krists Viļumsons 67039450 krists.vilumsons [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Ineta Purauska 67039485 ineta.purauska [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sandra Miglāne 67039443 sandra.miglane [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Laura Zvaigzne 62401098 laura.zvaigzne [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte (tehnoloģiju skauts) Ilze Stokmane 29431029 ilze.stokmane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Līga Kandere 67039453 liga.kandere [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Alīna Platonova 67039481 alina.platonova [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Karina Mijenko 67039442 karina.mijenko [at] liaa.gov.lv
Lietvede Ieva Ezera 67039400 ieva.ezera [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja palīdze Krīvu ielā Ināra Lāce inara.lace [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītājs Lielbritānijā Guntis Rubīns +44 2075631611 guntis.rubins [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste Sandra Veckāgane 67039499 sandra.veckagane [at] liaa.gov.lv
Vecākais speciālists Raitis Vilcāns 67039455 raitis.vilcans [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Agnese Kuzmina 62401220 agnese.kuzmina [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Liene Tukiša 67039426 liene.tukisa [at] liaa.gov.lv
Vecākā valsts pārvaldes juriskonsulte Evija Tauriņa 67039412 evija.taurina [at] liaa.gov.lv
Japānas koordinators Toru Nagatsuka 67039494 toru.nagatsuka [at] liaa.gov.lv
Vecākā investīciju projektu vadītāja Līga Pļaveniece 67039473 liga.plaveniece [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Laila Skujiņa 67039415 laila.skujina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs (enerģētikas, transporta un loģistikas nozarēs) Toms Sudrabs 67039414 toms.sudrabs [at] liaa.gov.lv
Energosistēmu inženieris Vilis Zelčs vilis.zelcs [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Baiba Zemture 67039408 baiba.zemture [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Liene Vitomska 67039469 liene.vitomska [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Nīderlandē vadītāja Alise Pīka +31 (0) 207995622 alise.pika [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Linda Spārniņa 67039467 linda.sparnina [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Ieva Pavlovska 67039443 ieva.pavlovska [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Egīls Juris Pārups egils [at] mcabols.lv
Lietvede, direktora palīga p.i. Madara Kaparkalēja 67039400 madara.kaparkaleja [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Ginta Keiša 67039425 ginta.keisa [at] liaa.gov.lv
Informācijas sistēmu administrators Emīls Zvaunis 67039411 emils.zvaunis [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Elīna Strautmane 67039471 elina.strautman [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsults Kaspars Zorģis 67039426 kaspars.zorgis [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Renāte Šnore 67039415 renate.snore [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Gunta Strode 67039442 gunta.strode [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts) Jānis Zaķis 26541253 janis.zakis [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Jānis Zalaks 67039430 janis.zalaks [at] liaa.gov.lv
Vecākais investīciju projektu vadītājs Toms Stūrītis 67039473 toms.sturitis [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Elīze Šulte 67039409 elize.sulte [at] liaa.gov.lv
Investīciju projektu vadītājs Artūrs Zlobins 67039473 arturs.zlobins [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Laura Prindule 67039465 laura.prindule [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Lietuvā Jeļena Markūne +370 52131140 jelena.markune [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Guna Krauze 67039418 guna.krauze [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Elīna Vītola 67039442 elina.vitola [at] liaa.gov,lv
Projektu vadītāja Kristīne Perse 67039420 kristine.perse [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Svetlana Voroncova 67039415 svetlana.voroncova [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Baiba Pudāne 67039465 baiba.pudane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Kristīne Stepiņa 67039418 kristine.stepina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja (pasākumu un semināru organizēšana) Agnija Tračuma 67039414 agnija.tracuma [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Inguna Žīgure 67039415 inguna.zigure [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Sanda Zauere 67039420 sanda.zauere [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Nīderlandē Egita Aizsilniece-Ibema +31 207995622 egita.aizsilniece-ibema [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Aivars Vējiņš 67039418 aivars.vejins [at] liaa.gov.lv
Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Norvēģijā vadītāja Evita Nedzvecka +371 28618254 evita.nedzvecka [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja (pārtikas rūpniecības nozare) Katrīna Zelle 67039409 katrina.zelle [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Lāsma Šauriņa 67039443 lasma.saurina [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Singapūrā Lāsma Līdaka +65 93517784 lasma.lidaka [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Somijā Alise Barvika +358 465260943 alise.barvika [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītājs Vācijā Helmuts Salnājs +49 3060929421 helmuts.salnajs [at] liaa.gov.lv
Nozares padomnieks (atbildība Dienvidvācija) Kaspars Rožkalns +371 27708831 kaspars.rozkalns [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Zviedrijā Austra Krēsliņa +46 87006311 austra.kreslina [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības vadītāja Zviedrijā vietnieks Gints Janums +46 87006316 gints.janums [at] liaa.gov.lv