Darbinieki

Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Vecākā projektu vadītāja Jeļena Dedele 62401094 jelena.dedele [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Iveta Karabeška 62401094 iveta.karabeska [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Anželika Jurševiča 67039425 anzelika.jursevica [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Irma Belte 67039465 irma.belte [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecību lietvede - departamenta direktores palīdze Anita Andersone 67039438 anita.andersone [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Nīderlandē vadītāja Egita Aizsilniece-Ibema +31 207995622, +31 629471855 egita.aizsilniece-ibema [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Japānā vadītāja Alīna Aščepkova +81 334676888, +81 9080001213 alina.ascepkova [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Lielbritānijā vadītājs Reinis Āzis +44 2075631611, +371 29224843 reinis.azis [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Somijā vadītāja Alise Barvika +358 465260943 alise.barvika [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Monta Agafonova 67039459 monta.agafonova [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs (kokapstrādes un mēbeļu rūpniecības nozarēs) Fīlips Tālbergs 67039414 filips.talbergs [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Francijā vadītāja Solvita Gulbe +33 153645815, +33 674943334 solvita.gulbe [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Laila Ābena 67039415 laila.abena [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Elīne Dembska 67039459 eline.dembska [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Zviedrijā vadītājs Gints Janums +46 87006316, +46 733692492 gints.janums [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Miks Erdmanis 67039420 miks.erdmanis [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Inta Prauliņa 67039465 inta.praulina [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Arita Bērziņa 67039415 arita.berzina [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs (būvindustrijas nozarēs) Kaspars Abiks 67039409 kaspars.abiks [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Linda Grīnfelde 67039499 linda.grinfelde [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs / Tehniskais direktors Raivis Zvaigzne 67039444 raivis.zvaigzne [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts viedo materiālu jomā) Gunārs Bajārs 29579841 gunars.bajars [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Ieva Arne 67039465 ieva.arne [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Inga Līdaka 67039427 inga.lidaka [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs (metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas nozarēs) Andris Alksnis 67039409 andris.alksnis [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Turana Halilova 67039459 turana.halilova [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Zviedrijā vadītāja vietnieks Valters Jēkabsons 67039473 valters.jekabsons [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Uldis Vinklers 67039455 uldis.vinklers [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Laura Očagova 67039404 laura.ocagova [at] liaa.gov.lv
Galvenā grāmatvede – nodaļas vadītāja Ārija Logina 67039440 arija.logina [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Mārtiņš Eņģelis 67039445 martins.engelis [at] liaa.gov.lv
Vecākā investīciju projektu vadītāja Diāna Bogrova 67039473 diana.bogrova [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktora pienākumu izpildītāja Lita Gavare 67039418 lita.gavare [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecību finanšu koordinatore Dace Muižniece 67039458 dace.muizniece [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Ilze Vītoliņa 67039400 vitolina.ilze [at] liaa.gov.lv
EEN projekta koordinatore Jekaterina Vanaga 67039430 jekaterina.vanaga [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja palīdze Liāna Daukste 67039444 liana.daukste [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Reinis Lasmanis 67039467 reinis.lasmanis [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Beate Danusēviča 67039471 beate.danusevica [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Agnese Menģele 67039482 agnese.mengele [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Olga Barretu-Gonsālvisa 67039453 olga.barretu [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste (Biznesa informācijas centrs Magnetic Latvia) Anna Āboliņa 62400603 anna.abolina [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja (dizaina industrijas un radošajās nozarēs) Zane Biteniece 67039414 zane.biteniece [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs / POLARIS projekta vadītājs / Investīciju projektu departamenta direktora amata p.i. Ģirts Blumers 67039469 girts.blumers [at] liaa.gov.lv
Informācijas sistēmu administrators Uno Auliks 67039411 uno.auliks [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Singapūrā vadītāja Lāsma Līdaka +65 93517784 lasma.lidaka [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte (tehnoloģiju skauts biomedicīnas jomā) Anna Janberga 67039499 anna.janberga [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sanita Eglīte 67039443 sanita.eglite [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Sarmīte Karlsone 67039454 sarmite.karlsone [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Sabīne Jukša 67039420 sabine.juksa [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Ieva Gredzena 67039445 ieva.gredzena [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Olga Buinovska 67039442 olga.buinovska [at] liaa.gov.lv
Darba aizsardzības speciāliste Inese Agnese Dementjeva 67039444 inese.dementjeva [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja / Tehnoloģiju departamenta direktora vietniece Lauma Muižniece 26691000 lauma.muizniece [at] liaa.gov.lv
Vecākais investīciju projektu vadītājs Roberts Gudermanis 67039473 roberts.gudermanis [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Aina Juršāne-Kalniņa 67039471 aina.jursane-kalnina [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Juris Čehovičs 67039425 juris.cehovics [at] liaa.gov.lv
Lietvede Laura Baune 67039400 laura.baune [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sanita Grīne 67039443 sanita.grine [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Līga Raituma 62400905 liga.raituma [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Emīls Dārziņš 67039453 emils.darzins [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule 62400907 iveta.vabule [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Dace Dziļuma 67039450 dace.dziluma [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Māris Kromāns 67039467 maris.kromans [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Renāte Breikša 67039412 renate.breiksa [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts Latvijas Universitātē) Māris Jansons 26544918 maris.jansons [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Liena Grošteina 67039403 liena.grosteina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja (ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un veselības tūrisma nozarēs) Maija Helde 67039409 maija.helde [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs 62400909 nikita.kazakevics [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Lāsma Lipska-Ozoliņa 67039459 lasma.lipska [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Arta Krūze 26548386 arta.kruze [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Dace Berķe-Berga 67039483 dace.berke-berga [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Egita Kļaviņa 67039445 egita.klavina [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Rihards Zariņš 62401097 rihards.zarins [at] liaa.gov.lv
Vecākais speciālists (Biznesa informācijas centrs Magnetic Latvia) Jānis Jēkabsons 62400603 janis.jekabsons [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace 62401095 skaidrite.baltace [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Dace Dumbere-Bregže 67039454 dace.dumbere [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Jurģis Priedītis 62401098 jurgis.prieditis [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns 62401092 gints.rekens [at] liaa.gov.lv
Drošības pārvaldnieks Mareks Meržvinskis 67039411 mareks.merzvinskis [at] liaa.gov.lv
Radošo industriju inkubatora vadītāja Karine Kalniņa 62401220 karine.kalnina [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Inta Krūmiņa 67039456 inta.krumina [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Jānis Bautra 67039463 janis.bautra [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Anita Ābola 67039430 anita.abola [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecību finanšu koordinatore Eva Šavdine 67039437 eva.savdine [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Anita Priedīte 67039415 anita.priedite [at] liaa.gov.lv
Vecākā personāla speciāliste Līga Jaunvalka 67039407 liga.jaunvalka [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Aija Jaunzeme 67039438 aija.jaunzeme [at] liaa.gov.lv
Direktora palīdze Amanda Ertmane 67039400 amanda.ertmane [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītājs Andrejs Zelčs 62401094 andrejs.zelcs [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Rita Elste-Tomsone 67039430 rita.elste [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Baiba Krūmiņa 67039409 baiba.krumina [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Zane Tarta 67039466 zane.tarta [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Elvis Barkauskis 62400909 elvis.barkauskis [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Uldis Siliņš 62401097 uldis.silins [at] liaa.gov.lv
Tehniskais strādnieks Vilnis Freimanis 67039433 vilnis.freimanis [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktors Jānis Ločmelis 67039448 janis.locmelis [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Ruslans Meļņiks 62401092 ruslans.melniks [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Signe Millere 62400903 signe.millere [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Jānis Grebežniks 67039425 janis.grebezniks [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Natālija Pavļuha natalija.pavluha [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Armands Klimenko 67039471 armands.klimenko [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Alens Jankovskis 67039469 alens.jankovskis [at] liaa.gov.lv
Vecākā valsts pārvaldes juriskonsulte Maija Lemkina 67039412 maija.lemkina [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sandra Īriste 67039453 sandra.iriste [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Ilze Linkuma 62400902 ilze.linkuma [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Inese Šīrava 67039475 inese.sirava [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Egils Kazakevičs 62400907 egils.kazakevics [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Inga Kazaka 67039457 inga.kazaka [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Zane Eglīte 62400905 zane.eglite [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Kristīne Čerņeviča 67039442 kristine.cernevica [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktors Edgars Babris 67039439 edgars.babris [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena 62400904 dagmara.dreiskena [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Sabīne Jermaloviča 62401220 sabine.jermalovica [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja Anita Ružicka 67039406 anita.ruzicka [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Juris Čeičs 62401098 juris.ceics [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Laila Glaudāne 62400908 laila.glaudane [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Mickāne 67039445 kristine.mickane [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Monta Martīni 67039454 monta.martini [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Jolanta Šūmakere 62401096 jolanta.sumakere [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Itālijā vadītāja Andra Minkeviča +39 3338286965 andra.minkevica [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Edīte Jaunbērziņa 67039486 edite.jaunberzina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Inese Maziņa-Ivanāne 67039494 inese.mazina-ivanane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Egita Leišavniece 67039443 egita.leisavniece [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte (tehnoloģiju skauts Rīgas Tehniskajā universitātē) Lita Lazdiņa 29119516 lita.lazdina [at] liaa.gov.lv
Vecākais investīciju projektu vadītājs Rolando Huapaija-Delgado 67039473 rolando.huapaija [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste Iveta Pavloviča 67039499 iveta.pavlovica [at] liaa.gov.lv
Vecākā ekonomiste Liena Matisone 67039456 liena.matisone [at] liaa.gov.lv
Biznesa inkubatora vadītāja Liene Kataševska 62400906 liene.katasevska [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Kristina Ozoliņa 67039467 kristina.ozolina [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Linda Doriņa 67039426 linda.dorina [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Kristiāna Karčevska 62401095 kristiana.karcevska [at] liaa.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītāja Gundega Rauhvargere 67039455 gundega.rauhvargere [at] liaa.gov.lv
Lietvede Ieva Daniševska 67039400 ieva.danisevska [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Baiba Rāta-Saliņa 67039454 baiba.rata-salina [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Norvēģijā vadītāja Evita Nedzvecka +47 93994459 evita.nedzvecka [at] liaa.gov.lv
Personāla speciāliste Kristīne Kanceviča 67039407 kristine.kancevica [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Rimants Safonovs 62400905 rimants.safonovs [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Renāte Bērante 62400909 renate.berante [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Laura Zariņa 62400902 laura.zarina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Daiga Miščenko 67039459 daiga.miscenko [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Santa Dzalbe-Sologuba 62401094 santa.dzalbe-sologuba [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) Ģirts Smelters 26015247 girts.smelters [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Elīna Gaile 67039426 elina.gaile [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Marta Elīza Valdheima 67039450 marta.valdheima [at] liaa.gov.lv
Eksperte Katrīna Peipiņa 67039453 katrina.peipina [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Guna Sprude 62401092 guna.sprude [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Anete Ieviņa 67039442 anete.ievina [at] liaa.gov.lv
Autovadītājs Algis Lašinskas 67039444 algis.lasinskas [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste / Nodaļas vadītājas amata pienākumu p.i. Linda Eiduka 67039405 linda.eiduka [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Linda Spārniņa 26137557 linda.sparnina [at] liaa.gov.lv
Direktors Andris Ozols 67039400 andris.ozols [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Jūlija Marcinska 67039414 julija.marcinska [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Anda Paegle 67039467 anda.paegle [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Anete Urka 62400907 anete.urka [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Laura Krūmiņa-Zvaigzne 62401098 laura.zvaigzne [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Rudīte Matīsa 67039467 rudite.matisa [at] liaa.gov.lv
Vecākā valsts pārvaldes juriskonsulte Agita Šļakota 67039412 agita.slakota [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Guntis Rubīns guntis.rubins [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Dārta Stalidzēna 62400603 darta.stalidzena [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Jānis Paeglekalns 67039471 janis.paeglekalns [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktore Ilze Šate 67039402 ilze.sate [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Zigrīda Mikāne 62401096 zigrida.mikane [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Madara Zemke 62400908 madara.zemke [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Eva Kupele 62400904 eva.kupele [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste (Biznesa informācijas centrs Magnetic Latvia) Linda Samsone 62400603 linda.samsone [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Elīna Vītola 67039408 elina.vitola [at] liaa.gov,lv
Vecākā speciāliste Vizma Mičule 67039406 vizma.micule [at] liaa.gov.lv
Vecākā ekonomiste Anna Strupule 67039456 anna.strupule [at] liaa.gov.lv
Lietvede Madara Kaparkalēja 67039400 madara.kaparkaleja [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Sandra Miglāne 67039443 sandra.miglane [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Eva Fībiga 62400906 eva.fibiga [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītājs Toms Stūrītis 67039473 toms.sturitis [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Līga Kandere 67039425 liga.kandere [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Gundega Vanaga-Janberga 62400903 gundega.vanaga-janberga [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Rihards Vijums 62401097 rihards.vijums [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Agita Salmiņa 67039463 agita.salmina [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Kristiāna Kārkliņa 62401220 kristiana.karklina [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Evija Piebalga 62401095 evija.piebalga [at] liaa.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Kaspars Rozentāls 67039411 kaspars.rozentals [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Baiba Ķikure 67039442 baiba.kikure [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja (apģērba un tekstila rūpniecības, papīra un iepakojuma ražošanas, poligrāfijas un izdevējdarbības nozarēs) Ilze Mičule 67039414 ilze.micule [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte (tehnoloģiju skauts bioekonomikas jomā) Ilze Stokmane 29431029 ilze.stokmane [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Kristaps Supe kristaps.supe [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Līga Rozentāle 67039459 liga.rozentale [at] liaa.gov.lv
Arhivāre Irita Brakmane 67039449 irita.brakmane [at] liaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja palīdze Krīvu ielā Ināra Lāce inara.lace [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Agnese Oļševska 62400909 agnese.olsevska [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Ginta Keiša 67039425 ginta.keisa [at] liaa.gov.lv
Vecākā valsts pārvaldes juriskonsulte Ērika Vizla 67039412 erika.vizla [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Ieva Pavlovska 67039443 ieva.pavlovska [at] liaa.gov.lv
Vecākais valsts pārvaldes juriskonsults Krists Viļumsons 67039450 krists.vilumsons [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Dace Karlivāne 67039400 dace.karlivane [at] liaa.gov.lv
Vecākais speciālists Raitis Vilcāns 67039461 raitis.vilcans [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Kristīne Smilga 26379446 kristine.smilga [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Renāte Šnore 67039463 renate.snore [at] liaa.gov.lv
Vecākā personāla speciāliste Iveta Skujiņa 67039407 iveta.skujina [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Dagne Vulāne 67039408 dagne.karelkova [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Linda Šteinberga 62401098 linda.steinberga [at] liaa.gov.lv
Investīciju projektu vadītājs Aigars Štokenbergs 29217739 aigars.stokenbergs [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsulte Liene Tukiša 67039426 liene.tukisa [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Alīna Platonova 67039453 alina.platonova [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Dānijā vadītājs Gints Norlinds +45 39276000 gints.norlinds [at] liaa.gov.lv
Departamenta direktora vietniece Danuta Pīlapa 67039471 danuta.jasmane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Natālija Siliņa 67039467 natalija.silina [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Zanda Zuke 67039454 zanda.zuke [at] liaa.gov.lv
Vecāka projektu vadītāja Jadviga Neimane 67039414 jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Kristīne Stepiņa-Brizga 67039418 kristine.stepina-brizga [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Liene Vitomska 67039469 liene.vitomska [at] liaa.gov.lv
Vecākais investīciju projektu vadītājs Edgars Zaikovskis 67039473 edgars.zaikovskis [at] liaa.gov.lv
Arhivāra palīdze Kristīne Avdejeva 67039449 kristine.avdejeva [at] liaa.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Jānis Zalaks 67039430 janis.zalaks [at] liaa.gov.lv
Valsts pārvaldes juriskonsults Kaspars Zorģis 67039426 kaspars.zorgis [at] liaa.gov.lv
Vecākā speciāliste Sandra Veckāgane 67039499 sandra.veckagane [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Karina Mijenko 67039442 karina.mijenko [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts viedās enerģētikas jomā) Jānis Zaķis 26541253 janis.zakis [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Brigita Vaivode 67039467 brigita.vaivode [at] liaa.gov.lv
Nozares padomnieks Ziemeļķīnā (Pekinā) Ingus Rozenblats +86 18613825285 ingus.rozenblats [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Kristīne Robežniece 67039471 kristine.robezniece [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Baiba Zemture 67039408 baiba.zemture [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Svetlana Voroncova 67039415 svetlana.voroncova [at] liaa.gov.lv
Energosistēmu inženieris Vilis Zelčs vilis.zelcs [at] liaa.gov.lv
Informācijas sistēmu administrators Emīls Zvaunis 67039411 emils.zvaunis [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Ineta Purauska 67039484 ineta.purauska [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Ieva Šenne 67039459 ieva.krese [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Laura Prindule 67039465 laura.prindule [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Elīze Šulte 67039409 elize.sulte [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Deniss Zatravkins 67039420 deniss.zatravkins [at] liaa.gov.lv
Grāmatvede Gunta Strode 67039442 gunta.strode [at] liaa.gov.lv
Nozares padomnieks (atbildība Dienvidvācija) Kaspars Rožkalns +49 3060929421, +49 17623993662 kaspars.rozkalns [at] liaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Elīna Strautmane 67039471 elina.strautman [at] liaa.gov.lv
Vecākā eksperte Linda Ziediņa-Ērgle 67039415 linda.ziedina [at] liaa.gov.lv
Vadošais eksperts Aivars Vējiņš 67039418 aivars.vejins [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Baiba Pudāne 67039465 baiba.pudane [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Inguna Žīgure 67039415 inguna.zigure [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Agnija Tračuma 67039409 agnija.tracuma [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Vācijā vadītājs Helmuts Salnājs +49 3060929421, +49 1629169418 helmuts.salnajs [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja Sanda Zauere 67039420 sanda.zauere [at] liaa.gov.lv
Vadošā eksperte Lāsma Šauriņa 67039443 lasma.saurina [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītāja (pārtikas rūpniecības nozarēs) Katrīna Zelle 67039409 katrina.zelle [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Kazahstānā vadītājs Vladimirs Samoiļenko +7 7015067458 vladimirs.samoilenko [at] liaa.gov.lv
Projektu vadītājs Egīls Juris Pārups egils [at] mcabols.lv
Pārstāvniecības Krievijā vadītāja Iveta Strupkāja +7 4957301834, +7 9255300477 iveta.strupkaja [at] liaa.gov.lv
Japānas koordinators Toru Nagatsuka 67039494 toru.nagatsuka [at] liaa.gov.lv
Nozares padomniece Dienvidķīnā (Šanhajā) Agnese Stūrmane +86 13816324564 agnese.sturmane [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības AAE vadītāja Inga Ulmane +971 568294434 inga.ulmane [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības Baltkrievijā vadītājs Georgijs Vojevoda +375 172847654, +375 293821001 georgijs.vojevoda [at] liaa.gov.lv
Pārstāvniecības ASV vadītājs Toms Zvidriņš +1 2026508122 toms.zvidrins [at] liaa.gov.lv