Diskutēs par Latvijas investīciju vides uzlabojumiem

Piektdien, 1. jūnijā notiks ikgadējā, pēc kārtas jau sešpadsmitā valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) tikšanās, kurā diskutēs par nepieciešamajiem uzlabojumiem makroekonomikas un nodokļu politikā, tiesu sistēmā, maksātnespējas procesā, kā arī par valsts kapitālsabiedrību konkurētspēju un atjaunojamo enerģiju.

Kopš iepriekšējās Latvijas valdības un ĀIPL tikšanās 2011. gada maijā, Latvijas valdība ir veikusi vairākas izmaiņas normatīvajos aktos iestrādājot ĀIPL rekomendācijas. Tostarp veikti uzlabojumi nodokļu, izglītības, publisko iepirkumu, kapitālu tirgus un citā jomās.
Uzlabojot nodokļu jomu, ar šā gada 1. jūliju Latvijā tiks izveidots uzticamo uzņēmumu (nodokļu maksātāju) saraksts, kā arī Ministru kabinetā atbalstīti grozījumi likumos pievienotās vērtības nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanai.
Savukārt izglītības jomā notiek strukturālas reformas augstākās izglītības sistēmas attīstības, profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas un finansēšanas principa "nauda seko skolēnam" ieviešanai.
Gada laikā veiktas izmaiņas publisko iepirkumu regulējuma pilnveidošanā un procedūru kvalitātes uzlabošanā – turpmāk iepirkuma procedūra būs jāpārtrauc gadījumā, ja konkursā ir pieteicies tikai viens pretendents, bet konkrētajā tirgū darbojas lielāks piegādātāju skaits. Ziņojumā par iepirkuma procedūru būs jāiekļauj informācija par darbiem, kurus piegādātājs plāno nodot apakšuzņēmējiem. Šo informāciju varēs izmantot kā kritēriju pretendentu izslēgšanai.
Kapitālu tirgus attīstības veicināšanai ir apstiprināta Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcija, par pamatu ņemot labāko starptautisko valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības praksi. Savukārt Satiksmes ministrijas izveidotā darba grupa izstrādā jaunas Transporta attīstības pamatnostādnes, lai nodrošinātu sabalansētu, kompleksu pieeju satiksmes plānošanas, attīstības un investīciju jautājumu risināšanā, nodrošinot optimālu ES finansējuma sadalījumu nākamajam plānošanas periodam – 2014. līdz 2020. gadam.
Kopš 2011. gada veikti būtiski uzlabojumi industriālo elektrības pieslēgumu izveides kārtībā, samazinot uz uzņēmumiem attiecināmās pieslēgumu izveides izmaksas, kā arī mērķtiecīgi tiek uzlabota arī pieslēguma kvalitāte. 
Daļa no 2011. gadā valdībai iesniegtajām AĪPL rekomendācijām vēl tiek skatītas ministriju darba grupās, valdībā un Saeimā, bet daļa nav realizējama, ievērojot budžeta, ES vai citus ierobežojumus.

Informācijai:
Par investīciju vides uzlabojumiem Latvijā informācija (angļu valodā) pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mājas lapā, angļu valodas sadaļā.
Par 2011. gadā sniegtajām rekomendācijām informācija (latviešu un angļu valodās) pieejama ĀIPL mājas lapā, sadaļā  "High Counsil 2011" (http://www.ficil.lv).
Latvijas valdības un ĀIPL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999. gada. Valdības un ārvalstu investoru dialoga mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un sekmēt ārvalstu investīcijas Latvijā. Latvijas valdības un ĀIPL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augstākās amatpersonas un Ārvalstu investoru padomes Latvijā biedru uzņēmumu augstākie vadītāji, kuri pārrauga ārvalstu investīcijas Latvijā. LIAA nodrošina Augsta līmeņa tikšanos no Latvijas valdības puses.

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai:
Ministru prezidenta un AĪPL tikšanās notiks š.g. 1. jūnijā plkst. 9:00 Ministru prezidentu zālē (Ministru kabinets, 3. stāvs). Tikšanās sākumā – TV/ foto iespēja, plkst. 10:15 kopīgam foto Ministru kabineta ēkas foajē. Savukārt tikšanās noslēgumā, plkst. 12:30, notiks preses konference Ministru kabineta preses konferenču telpā (3. stāvs). Mediju ierašanās 15 minūtes ātrāk.
Mediju dalība piesakoties pa tālruni +371 67082922 vai rakstot diana.germane@mk.gov.lv.
Aicinām pieteikties līdz 31. maijam, plkst. 10:00!