DNB bankā Latvijā izveidots Pakalpojumu centrs klientu apkalpošanai Norvēģijā

Akciju sabiedrības "DNB banka" mātes banka – lielākā finanšu institūcija Norvēģijā – Latvijā ir izveidojusi jaunu operacionālo daļu jeb Pakalpojumu centru, kura mērķis ir sniegt augsta līmeņa servisu un pakalpojumus bankas klientiem Norvēģijā.

Šāda Pakalpojumu centra izveide ir DNB mātes bankas šī gada sākumā uzsāktā projekta rezultāts. Izvērtējot šī projekta īstenošanas vietu, banka ņēma vērā dažādus faktorus – ar bankas darbību saistītus jautājumus, valsts makroekonomisko situāciju, politisko stabilitāti, valodu prasmes, kā arī drošības aspektus un pieejamību. Pēc šīs izvērtēšanas Latvija tika izvēlēta par jaunā Pakalpojumu centra atrašanās vietu.

Ellēna Anete Nordli, jaunā Pakalpojumu centra vadītāja, skaidro: "Strādāju šajā projektā jau no paša tā sākuma, un esmu gandarīta, ka tika izvēlēta tieši banka Latvijā. Latvijā izveidojot operacionālo daļu, kas sniegs pakalpojumus klientiem Norvēģijā, mēs veicināsim gan mūsu kā spēcīga Norvēģijas uzņēmuma tēlu, gan arī sniegsim ieguldījumu Latvijas ekonomikā."

"Jaunā Pakalpojumu centra izveide radīs jaunas darbavietas un piesaistīs jaunas investīcijas. Šī centra darbības nodrošināšanai būs nepieciešami 52 darbinieki, un tie tiks meklēti Latvijas darba tirgū," stāsta E.A.Nordli.

Izvērtēšanas procesā piedalījās gan ārzemju, gan pašmāju speciālisti, tostarp savu atbalstu sniedza arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

LIAA direktors Andris Ozols norāda: "Ārvalstu – jo īpaši Skandināvijas valstu – kompānijas pēdējos gados arvien biežāk pievērš uzmanību Latvijai ar mērķi izvietot šeit savus pakalpojumu centrus. Šis ir jau otrais veiksmīgais piemērs gada laikā, kad mērķtiecīgas valsts un privātā sektora darbības ir nesušas augļus. Ar LIAA atbalstu lēmumu par labu Latvijai kā investīciju projekta īstenošanas vietai pieņēmusi jau otra starptautiski zināma kompānija no Norvēģijas (šī gada martā savu pakalpojumu centru oficiāli atklāja "Statoil Fuel & Retail"). Sevišķs gandarījums ir par to, ka arvien biežāk tās ir augsti kvalificēta darba iespējas – Latvijas iedzīvotāji sniedz profesionālus finanšu, informācijas tehnoloģiju, personālvadības un citus pakalpojumus. Esmu pārliecināts, ka spēsim attaisnot arī DNB bankas izvēli par labu Latvijai."

Jaunais Pakalpojumu centrs atradīsies Rīgā, DNB bankas centrālajā birojā Skanstes ielā 12. Ieskaitot šīs jaunās struktūrvienības darbiniekus, DNB strādās kopā 850 darbinieki.