Drošas un atbildīgas darba vides ietekme uz uzņēmuma produktivitāti

(Video) 24.09.2013.

Ivars Vanadziņš, seminārs "Korporatīvā sociālā atbildība – modernas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamats". Prezentācija "Drošas un atbildīgas darba vides ietekme uz uzņēmuma produktivitāti – vai ieguldījumi un izdevumi atmaksājas?" pieejama šeit.