E-komercijas tendences un rekomendācijas

(Video, angļu val) 27.03.2014.

Mateusz Gordon, seminārs "Tendences elektroniskās komercijas attīstībā ārvalstu tirgos".
Prezentācija: Tendences un rekomendācijas (angļu valodā)