Eiropas fondi


Eiropas Savienības fondi

2014. – 2020.gada Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā LIAA ievieš vairākus projektus Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvaros. LIAA  sniedz informāciju par esošajām un plānotajām aktivitātēm, nodrošina pieteikumu pieņemšanu, izvērtēšanu, līgumu slēgšanu un maksājumu veikšanu. Vairāk informācijas šeit.

Norvēģijas finanšu instruments

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA un Norvēģijas valsts uzņēmumu "Innovation Norway" īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas periodā līdzfinansēto programmu "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā", kuras mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, vairot "zaļās" inovācijas un veicināt "zaļo" uzņēmējdarbību, atbalstot jaunu komersantu veidošanos tehnoloģiski ietilpīgās nozarēs un esošo komersantu inovatīvu uzņēmējdarbību. Vairāk informācijas šeit.