Eiropas Komisija aicina komersantus definēt apgrūtinošākos Eiropas Savienības tiesību aktus

Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi konsultāciju procesu ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un to intereses pārstāvošajām organizācijām, lai identificētu 10 MVU darbību apgrūtinošākos Eiropas Savienības (ES) tiesību aktus. LR Ekonomikas ministrija aicina Latvijas uzņēmējus aktīvi iesaistīties šajā konsultāciju procesā, sniedzot savas atsauksmes līdz 2012. gada 21. decembrim. Pēc informācijas apkopošanas EK pārskatīs minētos ES tiesību aktus un uzsāks darbu pie grozījumu izstrādes.

Detalizētāka informācija par to, kā uzņēmēji un tos pārstāvošās organizācijas var iesniegt komentārus, pieejama EK mājas lapā šeit.

Administratīvais slogs joprojām rada vairākus sarežģījumus uzņēmēju ikdienas darbībai. Tas ir laiks, kas jāpavada pildot regulējošo institūciju prasības un meklējot pareizo, precīzo un aktuālo informāciju par to, kādas papildus prasības nepieciešams izpildīt. Šajā laikā komersants varētu domāt par uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi veicinot nodarbinātību un ceļot valsts dzīves līmeni kopumā.

Ekonomikas ministrija uzskata, ka EK uzsāktās konsultācijas ir ļoti svarīga Latvijas uzņēmējiem, jo tās sekmēs kvalitatīvas uzņēmējdarbības vides un konkurētspējīgu uzņēmumu attīstību. Daudz ir paveikts nacionālā līmenī, ik gadu izstrādājot Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu; šobrīd ir iespēja samazināt daļu administratīvās procedūras, kas tieši izriet no ES tiesību aktiem.

Jau kopš 2008. gada EK ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību mazo un vidējo uzņēmumu darbībai un tās sekmēšanai, tostarp ir veicinājusi dažādu iniciatīvu pārņemšanu visās 27 ES dalībvalstīs. Piemēram 2008. gadā EK izstrādāja dokumentu "Domā par mazajiem vispirms – mazās uzņēmējdarbības akts Eiropai", kas cita starpā jau mazināja daļu birokrātiskā sloga un administratīvo prasību uzņēmēju saimnieciskajā darbībā.

Apzinoties, ka lielu administratīvo slogu veido tieši ES līmeņa regulējums, EK 2011. gadā uzsāka darbu pie tīmekļa vietnes izveides, lai noskaidrotu 10 ES tiesību aktus, kas mikrouzņēmumiem un MVU rada vislielāko slogu. Pēc uzņēmēju viedokļa apzināšanas attiecīgie tiesību akti tiks mērķtiecīgi un atbilstoši pārskatīti.