Darbinieki

LIAAĀrējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības

Ārējo tirgu atbalsta piešķiršanas nodaļa

Ārējo tirgu atbalsta nodrošināšanas nodaļa

Eksporta veicināšanas nodaļa

Biznesa informācijas nodaļa

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN)