Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma

Projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies (03.12.2012.-30.04.2014.)

► Aktivitātes apraksts

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pieejams šeit
Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu pieejams šeit

Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumi Nr.790 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4. apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"".

► Projekta sagatavošana un iesniegšana

 Līgums/ projekta īstenošana

► Papildus noderīgi dokumenti

 

Svarīgi!
Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vietā ar 2013. gada 1. septembri stājas spēka jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Plānojot iepirkumu, lūdzam ņemt vērā izmaiņas likumdošanā.
Prezentācija par jaunajiem iepirkuma procedūras noteikumiem

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30  – 19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).