Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6. kārta)

Aktivitātes apraksts pieejams šeit

Projektu iesniegumu atlases kārta ir noslēgusies (15.09.2014.-14.11.2014.)

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pieejams šeit.

Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumi Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām".

Ministru Kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumi Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

Projekta sagatavošana un iesniegšana

Projekta vērtēšana

Līgums/ projekta īstenošana

 

Iepirkuma procedūra

Papildus noderīgi dokumenti

Vēršam uzmanību, ka projektu iesniegumu atlases sestās kārtas ietvaros valsts atbalstu piešķir tikai attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem tiem komersantiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, līdz ar to sniedzot LIAA projektu iesniegumu, nepieciešams pievienot līgumu, kas noslēgts ar pašvaldību, vai pašvaldības lēmumu par to, ka projekta iesniedzējam ir deleģēts pārvaldes uzdevums sniegt sabiedrisko pakalpojumu – nodrošināt siltumapgādi.

Attiecīgajā līgumā par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu sniegt sabiedrisko pakalpojumu vai pašvaldības lēmumā par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu sniegt sabiedrisko pakalpojumu jānorāda Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām" 29.2.14. punktā noteiktā informācija.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).