2007.–2013. gada plānošanas periods

►  Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (1. līdz 5. kārta)

►  Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (6. un turpmākās kārtas)

►  Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana

►  Atbalsts darba vietu radīšanai

►  Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai (1. kārta)

►  Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai (2. kārta)

►  Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās (1. kārta)

►  Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (2. un turpmākās kārtas)

►  Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts individuāli organizētām apmācībām

►  Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (1. kārta)

►  Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (2. kārta)

►  Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (3. kārta)

►  Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

►  Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība

►  Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste

►  Augstas pievienotās vērtības investīcijas (1. kārta)

►  Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2. kārta)

►  Augstas pievienotās vērtības investīcijas (3. kārta)

►  Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)

►  Biznesa inkubatori

►  Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (11. un turpmākās kārtas)

►  Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (9. un 10. kārta)

►  Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (8. kārta)

►  Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

►  Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā (1. kārta)

►  Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā (2. kārta)

►  Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai

►  Klasteru programma

►  Kompetences centri

►  Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma

►  Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība

►  Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

►  Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (1. kārta)

►  Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (2. kārta)

►  Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (3. kārta)

►  Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (4. kārta)

►  Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (5. kārta)

  Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6. kārta)

►  Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai

►  Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (1. kārta)

►  Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (2. kārta)

►  Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti

►  Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai (1. kārta)

►  Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai (2. kārta)

►  Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā

►  Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām