Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (1. līdz 5. kārta)

Pirmā līdz piektā projektu iesniegumu atlases kārta ir noslēgusies (15.12.2008.-24.04.2009.)

Ministru kabineta 2008. gada 14. oktobra noteikumi Nr.851 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" projektu iesniegumu atlases pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto kārtu"

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas kārtība:
Projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas kārtība
Pārbaudes lapa Nr.1 projekta iesnieguma izvērtēšanai par atbilstību vērtēšanas kritērijiem (1. pielikums)
Pārbaudes lapa Nr.2 projekta iesnieguma izvērtēšanai par atbilstību vērtēšanas kritērijiem (2. pielikums)
Pārbaudes lapā Nr.1 iekļauto atbilstības un administratīvo neprecizējamo kritēriju vērtēšanas procedūra (3. pielikums)
Pārbaudes lapā Nr.1 iekļauto kvalitātes kritēriju vērtēšanas procedūra (4. pielikums)
Pārbaudes lapā Nr.1 iekļauto finansēšanas piešėiršanas kritēriju vērtēšanas procedūra (5. pielikums)
Pārbaudes lapā Nr.2 iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra (6. pielikums)
Projektu iesniegumu vērtēšanas saraksts (7. pielikums)

Līgums par projekta īstenošanu:
Līgums par projekta īstenošanu
Attiecināmās izmaksas un izmaksas apliecinošie dokumenti (kopijas)

Noslēguma/ starpposma un progresa pārskata sagatavošana līgumiem, kas noslēgti līdz 03.11.2009.:
Noslēguma/ starpposmu pārskats
Progresa pārskats

Noslēguma/ starpposma un progresa pārskata sagatavošana līgumiem, kas noslēgti no 04.11.2009.:
Noslēguma/ starpposmu pārskats
Progresa pārskats