Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (6. un turpmākās kārtas)

Projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies (17.08.2009.-30.09.2015.)

► Aktivitātes apraksts

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu no 2015. gada 1. augusta līdz 2015. gada 30. septembrim pieejams šeit.

Sludinājumu arhīvs

Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumi Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām"

Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumi Nr.464 „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"”

Informatīvs materiāls par programmu | Ievietots 27.08.2015.

Prezentācija par programmas pamatnosacījumiem | Atjaunots 26.08.2015.

Projekta iesniedzējs vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa viena kalendāra mēneša ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Nākamo projekta iesniegumu var iesniegt pēc tam, kad ir saņemts lēmums no LIAA par iepriekšējo projektu.

Projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns:  projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumu vērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek kalendāra mēneša ietvaros. Lēmumus LIAA pieņem viena mēneša laikā pēc projektu iesniegumu atlases kārtas beigām, kurā projekta iesniegums iesniegts. 

Svarīgi!
Atbalsta saņēmējs nedrīkst pieļaut dubultā finansējuma iespējamību, piesaistot finansējumu vienlaicīgi no divām programmām, ja izmaksas radušās vienas atbalstāmās darbības rezultātā, piemēram, dalība izstādē, tirdzniecības misijā utml. Saņemot atbalstu aktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana", nedrīkst saņemt atbalstu par tām pašām darbībām aktivitātē "Klasteru programma".

Programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ir iespējams iesniegt projekta iesniegumu individuālo vizīšu attiecināmo izmaksu segšanai 70 % apmērā.
Pirms došanās individuālajā vizītē, tai jābūt saskaņotai ar LIAA, tāpēc pirms tam ir jānoslēdz ar LIAA eksporta pakalpojumu līgums.
Vairāk par LIAA organizēto individuālo vizīšu saskaņošanas kārtību šeit.

► Projekta sagatavošana un iesniegšana
par PLĀNOTĀM darbībām

 

Projekta sagatavošana un iesniegšana
Projekta vērtēšana
Līgums/ projekta īstenošana un atskaišu
     sagatavošana

► Projekta sagatavošana un iesniegšana
par VEIKTĀM darbībām

(iesniedz 3 mēnešu laikā pēc tās noslēgšanās)

Projekta sagatavošana un iesniegšana
Projekta vērtēšana
Līgums
 

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).