Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana

Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumi Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1. aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2. apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"".

Apakšaktivitātes mērķis: veicināt nozaru konkurētspējas stiprināšanu, atbalstot komersantu ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību, veicinot ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšanu Latvijai un veicinot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju.

Aktivitātes īstenošanas veids: ierobežota projektu atlase.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

2010. gada 29. decembrī  ir noslēgta vienošanās starp LIAA Programmu sadarbības iestādi un LIAA kā finansējuma saņēmēju par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1. aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2. apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana" projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" īstenošanas nosacījumiem un kārtību.

Projekta mērķis: veicināt Latvijas tautsaimniecības nozaru konkurētspējas stiprināšanu, atbalstot komersantu ieiešanu ārvalstu tirgos.

Projekta īstenošana: no 2010. gada 29. decembra līdz 2015. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas: 10896716,85 EUR, no kuriem 60 % ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un 40 % valsts budžeta ietvaros piešķirtie līdzekļi.

Informācija uzņēmējiem, kas vēlas saņemt atbalstu eksportam

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Programmas ietvaros īstenotie pasākumi:

Informatīvs materiāls par LIAA eksporta veicināšanas pakalpojumiem

Jautājumu gadījumā raksti eksports@liaa.gov.lv vai zvani +371 67039408, +371 67039499!

Esi gaidīts arī LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, 1. stāvā.

Papildinformācija:

2010. gada 21. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1. aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2. apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"

2014. gada 17. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.313 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"

2015. gada 2. februāra Iekšējie noteikumi Nr.ORG-INA-IKN-2015/392 "Kārtība, kādā sniedz atbalstu komersantiem, pašvaldībām un ostu pārvaldēm darbības programmas "Uzņēmējdarbības un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1. aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2. apakšaktvitātes "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana" ietvaros"

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapa (Iekšējo noteikumu 1. pielikums)
Pārbaudes lapa atbalsta saņēmēja iesnieguma izvērtēšanai par atbilstību vērtēšanas kritērijiem (Iekšējo noteikumu 2. pielikums)
Pārbaudes lapā iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra (Iekšējo noteikumu 3. pielikums)
Līgums par atbalsta saņemšanu (Iekšējo noteikumu 4. pielikums)
Biznesa sadarbības anketa (Līguma 1. pielikums)
Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu (Līguma 2. pielikums)
Pasākuma novērtējuma anketa (Līguma 3. pielikums)