Atbalsts darba vietu radīšanai

Projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies (01.11.2012.-28.03.2013.) 

► Aktivitātes apraksts

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pieejams šeit

Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumi Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6. apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai""

Ministru Kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumi Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

► Projekta sagatavošana un iesniegšana

Līgums/ projekta īstenošana

► Papildus noderīgi dokumenti

 

Svarīgi!
Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vietā ar 2013. gada 1. septembri stājas spēka jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Plānojot iepirkumu, lūdzam ņemt vērā izmaiņas likumdošanā.
Prezentācija par jaunajiem iepirkuma procedūras noteikumiem

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).