Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (2. un turpmākās kārtas)

Otrā un turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas ir noslēgušās (11.05.2009.-31.12.2009.)

Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumi Nr.197 "Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.aktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās""

Līgums
Noslēguma/ starpposma un progresa pārskata sagatavošana līgumiem, kas noslēgti līdz 2009. gada 3. novembrim:
Noslēguma/ starpposma pārskats (Līguma pileikums Nr.1)
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika (Līguma pileikums Nr.3)
Progresa pārskats (Līguma pileikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas metodika 
Noslēguma/ starpposma un progresa pārskata sagatavošana līgumiem, kas noslēgti no 2012. gada 4. novembra:
Noslēguma un starpposma pārskats (Līguma pileikums Nr.1)
Noslēguma/ starpposma aizpildīšanas metodika
Progresa pārskats (Līguma pileikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas metodika
Attiecināmo izmaksu apliecinošo dokumentu saraksts (Līguma pielikums Nr.2)
Avansa pieprasījuma forma (Līguma pielikums Nr.4)