Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts individuāli organizētām apmācībām

Projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies (21.05.2008.-02.07.2008.)

Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumi Nr.203 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Projektu iesniegumu vērtēšanas un pārbaudes lapas aizpildīšanas kārtība:
Projektu iesniegumu vērtēšanas un pārbaudes lapas aizpildīšanas kārtība
Pārbaudes lapa Nr.1 projekta iesnieguma izvērtēšanai par atbilstību vērtēšanas kritērijiem (1. pielikums)
Pārbaudes lapa Nr.2 projekta iesnieguma izvērtēšanai par atbilstību vērtēšanas kritērijiem (2. pielikums)
Pārbaudes lapā Nr.1 iekļauto atbilstības un administratīvo kritēriju vērtēšanas procedūra (3. pielikums)
Pārbaudes lapā Nr.1 iekļauto kvalitātes kritēriju vērtēšanas procedūra) (4. pielikums)
Pārbaudes lapā Nr.2 iekļauto kritēriju vērtēšanas procedūra (5. pielikums)
Projektu iesniegumu vērtēšanas saraksts (6. pielikums)
Grozījumi 2008. gada 27. jūnija Projektu iesniegumu vērtēšanas un pārbaudes lapas aizpildīšanas kārtībā

Līgums par projekta īstenošanu:
Līgums par projekta īstenošanu
Noslēguma pārskata/starpposma pārskata forma (1. pielikums)
Attiecināmās izmaksas un tās apliecinošie dokumenti (2. pielikums)
Mācību plāns (3. pielikums)
Apmācību apmeklējuma reģistrācijas saraksts (4. pielikums)
Progresa pārskats
Progresa pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas metodika
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas un iesniegšanas metodika