Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (2. kārta)

Otrā projektu iesniegumu atlases kārta ir noslēgusies (27.05.2010.-27.07.2010.)

Informācija par iespēju apmācīt darbiniekus projekta ietvaros

Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu".
Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumi Nr.585 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"".

Projekta sagatavošana un iesniegšana

► Līgums/ projekta īstenošana

Papildus noderīgi dokumenti

 

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
Papildus informāciju par de minimis skatīt šeit.

Svarīgi!
Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vietā ar 2013. gada 1. septembri stājas spēka jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Plānojot iepirkumu, lūdzam ņemt vērā izmaiņas likumdošanā.
Prezentācija par jaunajiem iepirkuma procedūras noteikumiem

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).