Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (3. kārta)

Programmas nosaukums

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (3. kārta)

Programmas mērķis

Aktivitātes trešās kārtas mērķis ir celt sīko (mikro) un mazo komersantu produktivitāti un darba efektivitāti, paaugstinot to darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, tādējādi nodrošinot komersanta konkurētspējas pieaugumu un veicinot tautsaimniecības attīstību.

Finansējuma saņēmējs

Finansējuma saņēmēji ir sīkie (mikro) vai mazie komersanti.

Programmas īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase. Projekta iesniedzējs un īstenotājs ir biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija" (LIKTA).

Finansējums

Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums – 1 121 374 LVL
Maksimālā atbalsta intensitāte – 80%.

Atbalstāmās darbības/ izmaksas

Sīko (mikro) un mazo komersantu apmācības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (tai skaitā elektroniskas apmācības veidā).

Svarīga informācija

Mikro vai mazie komersanti ir komersanti, kuriem ir mazāk kā 50 darbinieki un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 10 milj. EUR, un/ vai gada bilance kopumā nepārsniedz 10 milj. EUR.

Kur var saņemt informāciju?

Informatīvs materiāls par programmu

Mazie un sīkie (mikro) komersanti var pieteikties apmācībām un iegūt papildu informāciju projekta portālā https://www.mmu.lv
E-pasts: mmu@likta.lv
Tālrunis: +371 67311821, +371 67291896

Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2011. gada 9. novembra noteikumi Nr.787 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām"

Informāciju skatīt šeit.

Par tulkojumiem
Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
Papildus informāciju par de minimis skatīt šeit.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).